Zpět

Na potápěče, ZŠ Bukovany

Jak si ve spolupráci s ostaními na jeden nádech osvojit určování i/y.
 

 


P-koordinátorka

Jana Paušová, ZŠ Bukovany

Cíl aktivity

Opakování a procvičování učiva, rozvoj spolupráce, komunikace, podpora pozitivních vztahů mezi žáky.

Cílová skupina

1. stupeň ZŠ

Časová dotace

20 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, logické myšlení.

Pomůcky

Dvě aktovky (do každého týmu jedna), karty se slovy (asi 20 kusů), dvě karty s písmeny i,í – y, ý do každého týmu.
 


Než jsme začali tvořit

Při procvičování učiva se snažíme vymýšlet způsoby, jak dětem učivo zpříjemnit, zabavit je.
 

Jdeme na to

Děti se rozdělí do dvou týmů. Každý tým si přichystá jednu prázdnou aktovku. Na podlaze před dětmi (ve vodě) jsou rozházené karty se slovy, ve kterých chybí písmeno podle druhu procvičovaného učiva (např. r___ba). Žáci v týmu mají na zemi karty s písmeny, která mají být ve slově na místě pomlčky (karta i,í  + karta y, ý).
 
 

Děti mají za úkol sbírat karty z podlahy a přiřazovat je ke správnému písmenu. Podmínkou je, že slovo může „vylovit“ jen ten hráč z každého týmu, který má na zádech aktovku – dýchací přístroj – a musí kartu vzít z podlahy na jeden nádech. Po návratu do týmu předává aktovku dalšímu hráči a s ostatními přiřadí slovo do sloupce podle zadání. Po vylovení všech slov si děti v týmu spočítají počet karet. Následně se týmy vymění a zkontrolují, jestli soupeři mají slova přiřazená správně. Tým získává body podle počtu správně umístěných karet. 
 


Co se nám podařilo

Děti si hru oblíbily. Zařazujeme ji i v jiných předmětech.


Variace

Lze využít na procvičování ú - ů, i – y (tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova), přiřazování podstatných jmen ke vzorům, procvičování násobilky.

Hru může hrát i více týmů.
 


Dobrá rada

Ne vždy vyhlašujeme vítězný tým. Důležitá je radost ze hry.
 

Další materiály