Zpět

Kreativní vyvození písmene V, ZŠ Miroslav

Podpořte kreativitu prvňáčků při učení se nového písmene.

 


Cíl aktivity

Cílem bylo naučit se danou hlásku a písmeno, využívat jej v textu, tvořit s ním slova, která na toto písmeno začínají nebo končí, může být i uprostřed slova.

Cílová skupina

1. ročník ZŠ

Časová dotace

1 vyučovací hodina

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, spolupráce, hledání různých řešení.

Pomůcky

ROTO abeceda, nastříhaná písmenka abecedy, psací tabulka, mouka, kaštany, pěnové kostičky, modelína, podložka


Než jsme začali tvořit

Potřeba naučit se nové písmeno abecedy je pro děti zřejmá. Povídáme si o novém písmenku a postupně se s ním seznamujeme a hledáme ho kolem sebe. Vyvození nového písmene je vždy spojeno s říkankou, v níž se dané písmenko často objevuje.

Jdeme na to

Pomocí stavebnice ROTO si žáci sestaví z jednotlivých dílků, šroubů a matic dané písmeno a vysloví hlásku. Hláska označuje určité slovo – předmět z běžného života. Pátráme po předmětech ve třídě nebo v blízkém okolí, které začínají na dané písmeno. Napíšeme si písmeno na psací tabulku, správný tvar písmenka si prstem obtáhneme ve slabikáři, v mouce, vymodelujeme ze součástek rotoabecedy, poskládáme z kostiček a z kaštánků, vyhledáváme v nastříhané abecedě, vytvoříme z provázku a poskládáme z dětí na podlaze. Přemýšlíme, jakou věc nám toto písmenko připomíná.

Co se nám podařilo

Využíváme mezipředmětové vztahy – ptáme se, který strom, rostlina, zvíře začíná na dané písmeno, kolik součástek ze stavebnice jsme museli využít k montáži daného písmenka, kolik slov jsme vytvořili, čteme slova ze slabikáře, barevně zvýrazňujeme nové písmeno. Děti samy vymýšlí aktivity, které je zrovna u dané činnosti napadají. Hledají spojitost se jmény a příjmením žáků ve třídě, s Vánocemi, se školními potřebami, pojmenovávají své plyšáky jmény, která začínají na nové písmeno. Vymýšlely si přezdívky podle toho, co koho charakterizuje opět na písmeno „V“: větroplach, veterán, valibuk, vymýšleč a další. Nejvíc dalo dětem zabrat vytvořit alespoň krátké věty ze slov, která začínají na písmeno „V“, ale bavilo je to.

Dobrá rada

Je dobré pracovat v pohodové atmosféře, žáci musí být s pedagogem sehraní, musí mu plně důvěřovat a nebát se říkat nahlas své názory, diskutovat o nápadech. Pedagog musí své žáky podporovat a umět je správně motivovat, musí jim umět naslouchat a nesmí si prosazovat jen své názory. Není třeba se bát moderních technologií, mnohé z dětí jsou šikovnější, než si dokážeme představit.

Podněty pro další reflexi

Písmeno „V“ v jiné poloze připomíná znaménko na porovnávání čísel. Na písmeno „V“ začínají vyjmenovaná slova. Vymýšlení vět, v nichž každé slovo začíná na dané písmeno a věty mohou být i o 5 a více slovech, což je náročné a je třeba to trénovat. Děti se mohou zamýšlet nad vlastnostmi kladnými a zápornými, které začínají na písmeno „V“, mohou tvořit podstatná jména a slovesa – základní skladební dvojice. Jak by se dalo písmeno „V“ využít v architektuře – co by se z něj dalo postavit za stavbu. Dekorování písmena „V“ jako v pohádkových knížkách, kde první písmeno na začátku věty bývá odlišné od ostatních /Výtvarná výchova/.

Variace

Po koberci lze rozházet různá písmena a vyhledávat v nich jen to nové písmenko, napsat různá písmena na tabuli a ve dvojicích soutěžit, kdo jako první plácne správné písmenko, což je vhodné i na opakování písmen na začátku, uprostřed a na konci slov, skládat písmenka z provázků, špejlí, z kamínků, dřívek, větviček, korálků atd.


Zdroj

Mgr. Jana Pavlů, www.zsmiroslav.cz
mail: pavluj@zsmiroslav.cz

Další materiály