Zpět

Návrat zmizelé vody, ZŠ a MŠ Višňové

Na projektech žáci rostou. Jak se žákům povedlo obnovit lesní tůňky.
Řešení reálných projektů na ZŠ a MŠ Višnové se stává běžnou součástí výuky. Jedním z žákovských miniprojektů je i Obnova tůněk na Skaličce v Jiřicích. Poslechněte si, co o jiném přístupu k výuce, než je ta v lavicích, říkají sami žáci a co jejich učitel, ředitel školy a lídr podnikavosti v jednom Jiří Beran.

 

Podnikaví žáci


My, žáci 8. třídy jsme chtěli v našem projektu pomoci lesu, který je nejblíže naší škole. To je les Jiřice. Vybrali jsme si místo, kudy teče říčka Skalička a kde je rozbořena hráz nějaké původní přehrady. Konkrétně jsme se dohodli s panem revírníkem Křížem, že obnovíme tři tůňky na Skaličce, které jsou zanesené bahnem a mají rozbořené hrázky, uklidíme odpadky, pletivo z oplocenek a další věci, které tam nepatří a na podzim vysázíme kolem břehů několik stromů. Když bylo všechno hotové, uspořádali jsme k tůňkám vycházku a prezentovali zde, co všechno jsme dělali.
 


Hodnocení projektu

Práce na projektu většinu třídy bavila, naučili jsme se plánovat, spolupracovat a sestavovat rozpočet. Zajímavé byly i schůzky s panem revírníkem Křížem. Bavilo nás chodit ven do lesa bádat, protože ve většině hodin sedíme ve škole. Nejvíc se nám ale líbilo, když jsme mohli pracovat rukama a taky bylo zajímavé vidět,  jak vzniká film. Zlepšili jsme funkci lesa a vzniklo tam krásné místo, které stojí za to navštívit. 


Doporučení 

Chtěli bychom dělat ještě víc projektů. Tenhle byl druhý, který jsme ve škole dělali, ale kvůli covidu se trochu  protáhl. Díky projektům jsme se ve třídě víc skamarádili. 


Přínos pro projektový tým 

Museli jsme se naučit dodržovat termíny pro úkoly, které jsme plnili, nebo které jsme rozdělovali. Hodně  jsme komunikovali se spolužáky, s panem ředitelem a panem Křížem a Potůčkem. Umíme zařídit spoustu věcí. Víme, jak se sestavuje rozpočet a plánují práce, naučili jsme se spolupracovat. 

 

Podnikaví učitel

koordinátor podnikavosti Jiří BeranRozvoj sady podnikavých dovedností 


Do plánování i realizace projektu se zapojili všichni žáci 8. ročníku. Mohli tak uplatnit měkké dovednosti rozvíjené v předmětu podnikavost a finanční gramotnost. Formou badatelsky orientované výuky zjišťovali informace o vybraném lese,  provedli audit jeho funkcí a navrhli zlepšení v několika oblastech.

ZDROJE
Pracovali ve skupinách, návrhy prezentovali a konzultovali s panem revírníkem. Vybraný návrh rozpracovali – stanovili  SMART cíl, naplánovali aktivity, harmonogram prací, materiální vybavení, rozdělili si role a sestavili rozpočet.

DO AKCE
Nakonec realizovali dílčí aktivity – úklid lesa, příprava a nákup materiálu, čištění a úprava koryta  Skaličky, sázení stromů, organizace vycházky. 


Výchovně vzdělávací přínosy 

Žáci v projektu uplatnili znalosti získané především v přírodovědných předmětech, využili svoji kreativitu. Učili se spolupracovat, komunikovat, přijímat kompromisy, řešit problémy a přehodnocovat navržené řešení s ohledem na aktuální situaci. Poznávali svoje silné stránky, prezentovali svoje nápady i výsledky práce,  reflektovali průběh celého projektu a jeho dopad na životní prostředí. Přijímali odpovědnost za splnění  dílčích úkolů. 


Obtíže 

Největší obtíží bylo najít ve škole dostatek času na realizaci projektu. Vzhledem ke vzdálenosti lesa od školy  (cca 2 km) nám zabral hodně času přesun. Vzhledem k velikosti třídy (27 žáků) byla nutná pomoc dalšího pedagoga, což je na druhou stranu zároveň přínosem = rozšíření podnikavosti mezi kolegy.

Další materiály