Zpět

Paletový amfiteátr, ZŠ Židlochovice

Když se dá dohromady spousta palet.

Naším žákovským projektem jsme chtěli vybudovat zázemí pro sdílení, venkovní výuku i další aktivity v rámci naší školy. Pustili jsme proto do výroby paletového amfiteátru.
 
 


Škola

Základní škola Židlochovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. David Kopeček
mail: david.kopecek@zszidlochovice.cz

Cíl aktivity

Naším cílem byla výstavba venkovní paletové učebny. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozšířit a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

3 měsíce

Kdo byl zapojený

Do projektu byli zapojeni žáci osmého ročníku ve volitelném předmětu Ekologie. Spolupracovali jsme s Gymnáziem Židlochovice a také s externí firmou na výkup a prodej europalet - Uhlí Židlochovice.


Co bylo naším záměrem

Chtěli jsme vytvořit nový venkovní prostor ve školní zahradě, kde bychom se mohli učit, scházet se o volných hodinách a umožnit využití tohoto prostoru i dalším žákům školy a školní družiny.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

V hodinách Ekologie jsme měli možnost vymyslet si každý vlastní návrh, jak bychom mohli ovlivnit školní prostředí. Tyto návrhy jsme představili spolužákům. Následně došlo na hlasování, kdy každý žák mohl ostatním projektům (ne svému) rozdat 3, 2 a 1 bod. Po sečtení bodů v tajném hlasování vyhrál tento projekt. (1,5 měsíce).

Dalším krokem bylo rozdělení rolí v pracovním týmu: komunikace, organizace, PR - foto, video a reportáže, finanční rozpočet, logistika, manuální práce. Věděli jsme, že musíme projekt obhájit u vedení školy (proběhla prezentace projektu) a že k realizaci projektu musíme přizvat další manuálně zručné spolužáky (organizace práce a domluva s žáky volitelného předmětu Dílny). (1,5 měsíce).

Samotná realizace měla proběhnout na podzim (přelom října a listopadu), kdy bývá počasí ještě příznivé. Ten rok nám počasí bohužel nepřálo a celou realizaci projektu jsme odložili na jaro. Příprava na realizaci nám zabrala asi další měsíc - objednávka a dodávka materiálu, nákup materiálu, lehké terénní úpravy. Samotná realizace nám zabrala 6 hodin práce v 15 lidech. Realizace celého projektu byla rozdělena do několika fází: poskládání palet nanečisto v prostoru, rozebrání a přesuny jednotlivých modulů z palet, finální umístění, spojení palet spojovacím materiálem (hřebíky, vruty), broušení palet, ochranný nátěr.

Během celé realizace jsme pořizovali fotky a video, které sloužilo jako PR k projektu (1 měsíc).

Velkou výhodou bylo to, že jsme se setkávali pravidelně 1x týdně ve volitelných předmětech a měli tak možnost neustále konzultovat celý proces projektu.


Z čeho nemám zbytečné obavy

S žáky jsme vždy v hodinách volitelného předmětu diskutovali o projektu a jeho vývoji. Sami žáci navrhovali postup, co by se nyní mělo dít a učitel v celém procesu působil jako facilitátor a motivátor. Důležité je mít vše předem domluvené s vedením školy, aby žáci měli otevřenou cestu k obhajobě projektu a k úspěšné komunikaci s vedením. Všechno dění, které jsem měl možnost nechat na žácích, jsem na nich opravdu nechal a sledoval, jakým způsobem řeší problémy. Hned na začátku projektu je velmi důležité vyjasnit si kritéria, která projekt musí splňovat. V tomto případě to byl rozpočet, prostředí školy, užitečnost.


Na co jsme pyšní

Jsme velmi pyšní, že i přes problémy v průběhu projektu se nám vše podařilo dotáhnout do úplného a úspěšného konce. Byli jsme na sebe hrdí, když naše dílo využívaly další třídy, školní družina nebo i my samotní. Nějtěžší pro nás byla komunikace s vedením školy a po zimní přestávce se znovu motivovat k dokončení projektu. Nutná pauza kvůli počasí nám neprospěla, ale vše jsme nakonec zvládli. Velmi efektivní byla samotná realizace stavby, poněvadž jsme na to nebyli sami a pomohli nám naši spolužáci.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Při příštím projektu bychom si lépe naplánovali veškeré aktivity v našem časovém horizontu a více bychom se snažili splnit jednotlivé úkoly na první pokus. Z počátku jsme hodně chybovali a to nás v celém projektu zdržovalo. Veškerá komunikace probíhala jen v hodinách volitelného předmětu, nyní bychom si zvolili i jinou formu komunikace (sociální sítě, učebna Google,...).


Jak si TO dál žije svým životem

Paletová učebna se velmi využívá téměř dva roky. Přes sezónu, kdy se chodí ven, tam byla každý den jedna aktivita (1. stupeň, 2. stupeň i školní družina). Bohužel nám museli celou paletovou učebnu odvézt stroje z důvodu velké stavební úpravy celého areálu školy (Pavilon přírodních věd).
 

Propagace

Po dokončení projektu jsme naši paletovou učebnu slavnostně otevřeli. Vyšel nám článek v místním zpravodaji, naše video odvysílala místní kabelová televize. Příspěvky jsme dali i na školní web a Facebook školy.

Další materiály