Zpět

Pečeme napříč generacemi, ZŠ Tišnov, Smíškova

Tento projekt není zdaleka jen o pečení.

Jak na mezigenerační propojení? Společně se starší generací se nám podařilo vyhledat staré recepty na sušenky a perníky. Studenti ze Střední průmyslové školy v Jedovnicích nám zhotovili formičky na vyrážení ve tvaru loga školy. Uspořádali jsme společná setkání s cukrářkami starší generace, kde jsme vybrali vhodné recepty. Zadělali těsta, pekli, zdobili a prodávali na oslavách výročí 70 let založení školy. Součástí bylo vystoupení žákovské minikapely s podhoráckými písněmi a masopustní průvod. K tomu nám významně pomohlo spojení s muzeem Tišnov a Podhoráckým muzeem v Předklášteří. Nechyběla veřejná dílnička, kde si mohla veřejnost zkusit zdobit místními motivy.
 
 
 

Škola

Základní škola Tišnov, Smíškova

Kontakt na P-koordinátora

Kateřina Foretníková
mail: foretnikova.katerina@zssmiskova.eu

Pro koho

1. stupeň ZŠ

Cíl aktivity

Prostřednictvím společně stráveného času a realizovaných aktivit propojit mladší generaci s tou starší. Podpořit oslavy 70 let od založení naší školy společnými výrobky. Naučit se dovednostem spolupráce a komunikace.

Délka aktivity

6 měsíců

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci 4. třídy a studenti ze SŠ průmyslové v Jedovnicích, seniorky, paní Ochrymčuková z Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Co bylo naším záměrem

Chceme propojit babičky a starší generaci s dětmi. Otevřít školu s dětmi starším lidem, umožnit jim být užitečnými a zavzpomínat. Také se zlepšit ve finanční gramotnosti, protože s hotovými výrobky si chceme otevřít stánek. Ve spolupráci s babičkami ukážeme i ostatním lidem v Tišnově, jak se kdysi peklo a zdobilo. Chceme jim připomenout tradiční pečení, ale i tradiční písničky, které se naučíme ve spolupráci s paní Ochrymčukovou z muzea z Předklášteří. Zapojíme i zbytek dětí ze třídy a nacvičíme podhorácký tanec. Chceme ukázat, že nás zajímají tradice a na žádnou generaci nezapomínáme. A také podpořit oslavy 70 let výročí naší školy.

 
 
 

Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Když jsme se o projektu dozvěděli, oslovili jsme pana ředitele, zda by nám nepomohl s tím, co by naše škola potřebovala, co bychom my, čtvrťáci, dokázali zvládnout. Řekl nám o svém záměru s oslavami 70. výročí založení školy, a protože jsme zrovna v té době navštívili tišnovské muzeum, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí o tišnovských hodech, postupně jsme začali plánovat, co všechno bychom se chtěli  dozvědět, s kým se spojit, koho oslovit a čím celou akci završit.

Ukrojili jsme kus znalostí o tradicích tišnovska, navázali jsme spolupráci s Muzeem Tišnovska v Předklášteří a ukázali jsme seniorům v Centru sociálních služeb Tišnov, že nám na nich záleží. Přišli jsme za nimi navázat spolupráci formou masopustní obchůzky zakončené právě v Centru sociálních služeb. Zazpívali jsme jim a zatancovali a vnesli trochu radosti do života. I za tím účelem jsme založili kapelu, nacvičili písničky a tance.

Vyrazili jsme do Brna ke dvěma sestrám - Magdaleně Čermákové a Svatavě Buršíkové. Seniorky měly celý život pečení jako koníček. Natočili jsme s nimi reportáž, vyzkoušeli si vedení rozhovoru a odvezli si 5 receptů. Pozvali jsme naše babičky i seniorky z Brna a uspořádali společné pečení. Deset babiček s deseti týmy vyzkoušely deset různých receptů. Babičky byly našimi poradkyněmi. Naučily nás udělat těsto a dohlížely na naši práci.  Pro vykrajovátka jsme si zajeli na Střední průmyslovou školu v Jedovnicích, kde je pro nás vyrobili zdejší studenti. Mimo to jsme tu viděli spoustu zajímavých strojů a vyřádili jsme se v jejich sportovní hale s ozoboty.
 

Určitě jsme se naučili spoustu věcí. Vidět, jak fungují stroje, které nám vyrobily vykrajovátka, upéct perník a spolupracovat se spolužáky.“
 
 
 
Perníčky pak byly k mání na oslavě 70 let výročí naší školy.
 
 

Z čeho nemít zbytečné obavy

Nechte zodpovědnost a zařizování na dětech. Věřte jim, že to zvládnou.
 

Na co jsme pyšní

Přidali jsme si spoustu činností, které jsme v původním plánu ani neměli. A povedlo se.
Naše spolupráce byla tak úspěšná, že pro nás muzeum uspořádalo "Noc v muzeu". Tuto příležitost jsme ze všech v Tišnově dostali jen my. 
 

Co bylo oproti plánu jinak

Nevyšlo nám společné pečení se seniory z Centra sociálních služeb Tišnov, proto jsme oslovili naše babičky a seniorky z Brna.
Vyměnili jsme partnerskou školu. Nakonec jsme se rozhodli oslovit SPŠ Jedovnice a Ing. Vybíhala a moc se nám to povedlo.
 

 Jak si “to“ dál žije svým životem

S kapelou budeme pokračovat. Už máme plány na uspořádání vánočního jarmarku, na který zase napečeme i navaříme a opětovně budeme pořádat masopustní obchůzku. Budeme pravidelně pořádat pečící dílničky pro ostatní žáky školy.

Opět pozveme babičky na společné tvoření, protože ze společného pečení měly velkou radost a zamlouvaly si, že až nás zase něco napadne, určitě jim máme říct a ony rády přijdou.
Vzhledem k pořádání jarmarků předpokládáme, že další peníze potřebovat nebudeme.
 

Co jsme se naučili

Mluvit na veřejnosti před dospělými. Vystupovat sebevědomě s tím, co umíme. Zodpovědnosti, pečlivosti, pokoře k práci, úctě ke stáří. Jsme finančně gramotnější. Posílili jsme spolupráci v týmu, rozdělování rolí. Poznali jsme, na co je kdo z nás dobrý, v čem je výjimečný a čím ho tedy můžeme pověřit. Jak je těžké vést rozhovor a natočit video, které bude použitelné. Pustit se do jednání s významnými lidmi města.
 

Propagace

Plakát ve škole i po městě, upoutávka na FB a webových stránkách školy, masopustní obchůzka po Tišnově. Psali o nás v Tišnovských listech. S kapelou jsme vystoupili na soutěži Smíškova má talent. Pozvali jsme rodiče i babičky, a to nejen ty, které s námi pekly.

Čtvrťáci a páťáci na strojní průmyslovce v Jedovnici
Pečeme napříč generacemi

Další materiály