Zpět

Plakát Naše služba, ZŠ Jedovnice

Nechte žáky navrhnout službu, která by mohla fungovat ve vaší obci.

 P-koordinátorka

Eva Hradilová, ZŠ Jedovnice

Cíl aktivity

Účelem aktivity je vyzkoušet si navrhnout službu, která by obstála v dané obci na trhu. 

Cílová skupina

9. ročník

Časová dotace

30 - 45 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Vize, tvořivost a kreativita.

Pomůcky

papíry Než jsme začali tvořit

V rámci světového hospodářství u tématu služeb mě napadlo, že by si žáci mohli vytvořit plakát na vlastní službu. Chtěla jsem udělat praktickou hodinu, kdy budou muset něco tvořit.
 

Úkolem žáků bylo vymyslet službu, kterou by nabízeli ve své obci. 
 

Jdeme na to

Úkolem žáků bylo ve dvojicích na papír zpracovat
 
  • název služby
  • popis služby, co budou nabízet
  • místo provozu
  • cenu za kus nebo za hodinu
  • napsat hashtag - nějaké poutavé heslo, slogan
  • nakreslit obrázek
 

Co se nám podařilo

Myslím si, že si téměř každá dvojice vybrala téma jim blízké. Vznikla spousta různorodých služeb a žádná se neopakovala. Všechny dvojice bez problémů vytvořily nějakou službu a na nápadu se shodly. Žáci vytvořili převážně vhodné plakáty, i když 3 dvojice žáků (kluků) měly témata na hraně - prodej otroků, prodej trhavin a uklízení výkalů na ulici.
 

Během aktivity museli žáci přemýšlet o tom, co by se dalo na trhu prodat nebo co by mohli nabízet a čím by mohli zaujmout. Ceny, které uváděli, byly přiměřené a reálné, stejně jako služby. Myslím si, že by většina služeb na trhu mohla uspět. Až na výše zmíněné 3 dvojice žáků.
 

 


Variace

Aktivita by se dala využít ve Výchově k občanství, kdy se žáci učí o trhu, nabídce a poptávce.


Podněty pro reflexi žáků

Při prezentaci služeb by se dalo hlasovat v rámci třídy o tom, která služba je uplatnitelná na trhu z pohledu žáků a která není. 

Na aktivitu by se dalo navázat tak, že by žáci vyhledali na internetu podobnou službu jako tu, kterou chtěli nabízet a srovnali by ji se svým výtvorem.
 

Dobrá rada

Ujasnit si před tvorbou, že nápady mají být morálně vhodné a nenechat příliš volnou ruku při výběru tématu. Tedy lépa pracovat s kritérii.
 
 
 

Další materiály