Zpět

Projektový den - využití LCA v environmentální výchově, SPŠ Boskovice

Najdete tu podrobnou metodiku celého projektového dne. P-koordinátorka

Martina Lukešová, Střední pedagogická škola Boskovice

Cíl aktivity

Naplánovat, zrealizovat a vytvořit zpětnou vazbu celoškolního celodenního projektového dne s environmentlní tématikou

Cílová skupina

několik tříd školy (konkrétně 5 tříd cca 100 žáků) 

Časová dotace

jeden den (5 vyučovacích hodin)

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Plánování, koordinace, týmová práce, kreativita, schopnost práce s chybou, schopnost zpětné vazby, vytrvalost, prezentace a EVVO se zaměřením metodu LCA (Life-Cycle Assessment, životní cyklus výrobku).

Pomůcky

Větší formáty papíru, psací potřeby, pastelky, barvy, připojení k internetu.

 

Než jsme začali tvořit

S týmem žáků, kteří projevili větší zájem o ekologii a aktivně se zapojili do práce ve škole na projektech EVVO a soutěží včetně spolupráce na žákovských mini-projektech v IKAP II, jsme se domluvili, že si vyzkouší takový projektový den zrealizovat s cílem rozpoutat ve škole větší diskuzi o ekologii. 
 


Jdeme na to

Měli jsme 5 schůzek k dohodnutí témat a průběhu, vedení nás podporovalo a vytvořilo podmínky k realizaci. 
 

Co se nám podařilo

  • Zrealizovat samostný projektový den.
  • Vtáhnout žáky do diskuze o ekologii.
  • Prakticky si vyzkoušet poměrně složitou organizaci cca 100 žáků
  • Nebát se chyb a improvizovat - zvláště na začátku v průběhu prezentací.
  • Podařila se i diskuze o zpětné vazbě s učiteli a žáky na parlamentu a ve třídách.


 Variace

Využití LCA jen pro jednu věc, například srovnání několika materiálů na výrobu trička, kelímku na kávu nebo potraviny. 

 

Podněty pro reflexi žáků

Témata v projektovém dni zůstala otevřena k dalším diskuzím jak v hodinách, v parlamentu nebo jen tak mezi žáky a učiteli. Právě ona následná a další diskuze byla záměrem. 
 


Dobrá rada

 …více času, více prostoru, více pohody…

 

Další materiály