Zpět

EntreComp: Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti

Evropská iniciativa pro ukotvení potřeby výchovy podnikavých žáků.


 
Význam výchovy k podnikavosti zdůrazňuje EntreComp, který nastavuje všeobecný rámec klíčové kompetence k podnikavosti platný pro kohokoliv.

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavostiDalším podpůrným zdrojem ukotvení potřeby výchovy k podnikavosti je příloha dokumentu Doporučení Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení. 

Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení


 Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti se skládá ze tří oblastí kompetencí:

 

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

 

Další materiály