Zpět

Reklama na třídu, Gymnázium Tišnov

Nechte žáky hledat potenciál, který mohou mít jako třídní kolektiv.
 


P-koordinátorka

Zuzana Kurdiovská, Gymnázium Tišnov

Cíl aktivity 

Propojení mediální výchovy a třídnických aktivit - cílem je hlavně uvědomit si, jaké jsou silné stránky naší třídy, druhotným cílem je aplikace principů reklamy a rozvoj kreativity.

Cílová skupina

Vhodné pro všechny ročníky.

Časová dotace

2 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, vědomí vlastních kvalit a efektivity, spolupráce s ostatními.

Pomůcky

Výtvarné potřeby (papíry, pastelky…), případně mobil pro natáčení.

 

Než jsme začali tvořit 

Hlavním motivem byla práce na třídním duchu (třída spolu už nějakou dobu je, začíná ponorková nemoc; po přechodu na vyšší gymnázium zažívají neúspěchy a potřebují trochu povzbudit). Iniciátorem nebyli žáci sami, vzešlo to ode mě jako nové třídní.
 


Jdeme na to

Žáci vytvořili skupinky jak sami chtěli. Zadání bylo jednoduché - vytvořte reklamu na kvintu. K dispozici měli papíry, pastelky a fixy, ale někteří se pustili do tvorby videa na mobilu. 
 
 

Co se nám podařilo

Přes počáteční nedůvěru a nechuť se poměrně rychle pustili do práce. Pracovali intenzivně, byli opravdu překvapení, že už uběhlo 60 minut. Každá skupina zvolila vlastní cestu, navzájem  “neopisovali”. 
 


Variace

Tato aktivita se dá použít prakticky na cokoliv - může se dělat reklama na fyziku, na zdravý životní styl, na nějakou památku atd.
 

Reflexe se může zaměřit

  • na spolupráci v týmu (jak se vám pracovalo?)
  • na reklamu jako takovou (proč jste zvolili tuto formu reklamy, na co jste chtěli upozornit a proč?) 
  • na nabízený objekt (bylo těžké nalézt něco pozitivního?)
     


Dobrá rada

Pokud se vyskytne skupina, která se neposouvá vpřed, která vymýšlí srandičky a vlastně nemá nic hotového, pošlete ji na inspiraci k sousedům.

 
 
 
 

Další materiály