Zpět

Sluneční soustava z přírodnin, ZŠ Židlochovice

Učit o vesmíru se dá i bez učebnic a raketoplánu.

 


P-koordinátorka

Hana Mašková, ZŠ Židlochovice

Cíl aktivity

Cílem bylo vytvořit model sluneční soustavy z přírodnin, procvičit si názvy a pořadí planet.

Cílová skupina

žáci 2. ročníku ZŠ 

Časová dotace

2 - 3 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, spolupráce, hledání různých řešení.

Pomůcky

Papíry, lepidlo, přírodniny, tvrdý černý papír na pozadí, karton na slunce.
 

Než jsme začali tvořit

V letošním školním roce máme celoroční motivační hru zaměřenou na cestování po planetách ve vesmíru. Děti plní různé úkoly a společně jako třída získávají palivo potřebné k cestám na jednotlivé planety. Postupně objevujeme jednotlivé planety, povídáme si o nich a každá planeta skrývá pro děti nějaké překvapení. Tak vznikl nápad, vyrobit si vlastní soustavu planet. 
 

Jdeme na to

Žáci se rozdělili do skupin, každá skupina si vylosovala názvy planet, které výtvarně ztvárnila. Pro inspiraci mohli žáci používat obrázkové karty s planetami. Podle typu planety žáci používali různé materiály a přírodniny, vhodné velikosti a barvy.
 

Celá třída pak společně vytvořila ze žlutých listů slunce.
 

Co se nám podařilo

Aktivita se žákům velmi líbila, většina z nich si zapamatovala názvy všech planet. Snažili jsme se také o rozlišení planet podle velikosti a materiálů. Např. plynné planety žáci vytvořili s chmýříček a okvětních lístků, kamenné planety se snažili vytvořit z písku a kamínků nebo dřívek. Nejvíce jsme se potýkali s nedostatkem modrých přírodnin v podzimní přírodě. Na oceány planety Země jsme si vypomohli modrou skalicí, která se v přírodě úplně běžně nenachází. 
Celá aktivita probíhala venku.
 

Variace

Za nepříznivého počasí lze pracovat i ve třídě, planety mohou žáci modelovat z plastelíny nebo malovat na kamínky.
 

Podněty pro reflexi žáků

Téma vesmíru je pro žáky lákavé. Máme naplánovanou exkurzi do planetária, ve výtvarné výchově plánujeme malovat souhvězdí. Naši sluneční soustavu jsme představili ostatním spolužákům v ročníku. Mluvčí z každé skupiny krátce pohovořil o planetě, kterou skupina vytvořila.
Dobrá rada: Je potřeba aby byly žáci seznámeni s planetami předem (velikost, vzdálenosti od slunce, materiály). 


Doporučená literatura

www.ucimesevenku.cz

Další materiály