Zpět

Tvorba Lean canvas, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Můžete využít služeb JIC nebo zkusit se svými žáky sami.


 

 


P-koordinátorka

Cíl aktivity 

Lean canvas je podnikatelský záměr na jedné straně papíru. Je to tabulka v papírové nebo online elektronické podobě. Je jednoduchý, výstižný, snadno upravitelný. Pomáhá utřídit myšlenky a dát vizi konkrétnější podobu. Tím, že má omezenou velikost, umožňuje soustředit se jen na podstatné. Je vhodný především pro začínající podniky. Cílem je vytvořit Lean canvas.

Cílová skupina 

4. ročník SŠ

Časová dotace 

90 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Práce s nápadem.

Pomůcky

Lean canvas, v papírové nebo online podobě.

 


Než jsme začali tvořit

Seznámení s podnikatelským záměrem metodiky z JIC.
 


Jdeme na to

Lean canvas tvoříme na KUMSTu. Samotné prostředí podporuje podnikavost a je pro studenty snadnější vžít se do role začínajícího podnikatele. Rozvíjí práci s nápadem, představují si problémy, které by bylo dobré řešit, snaží se pochopit zákazníka, zamýšlí se nad marketingem i finanční stránkou svého záměru.
 


Co se nám podařilo

  • Pracujeme zásadně ve skupinách.
  • Studenti pracují s člověkem z praxe a ne s vyučujícím.
  • Hodina probíhá v jiném než školním prostředí.
  • Mají možnost se poznat v jiné situaci než je vyučování.
  • Zkušenost využijí studenti v hodině, u maturity, ale i v praxi.
  • V rámci zpětné vazby studentům tato aktivita dává smysl.

 


Variace

Možnosti spolupráce s JIC v KUMSTu využívám v rámci předmětu ekonomika, finanční gramotnost a v semináři z ekonomiky, který je přípravou k maturitě.

 
 

Podněty pro reflexi žáků

 Lze použít již ve třetím ročníku a ve čtvrtém navázat na získané znalosti.
 


Dobrá rada

Jděte do toho!

 

Další materiály