Zpět

Zahrádka hrou, SPgŠ Boskovice

Propojení školy a praxe. Budoucí paní učitelky mateřských škol neváhaly vyrazit do akce.

Cílem projektu bylo vytvoření minizahrádek v areálu MŠ Boskovice (pracoviště Komenského) a didaktického materiálu k nim. První zahrádka byla realizována pod okny školní jídelny, protože v této zahrádce budou pěstovány jedlé bylinky. Druhá zahrádka vznikla rekultivací místa, na kterém byly původně jehličnany. Tady jsme vysadili květinové záhony. Složení bylin/květin jsme konzultovali s pracovníky Mendelovy univerzity. Didaktický materiál obsahuje pexeso, deskovou hru, omalovánky, puzzle, kuchařku.

 


Škola

Střední pedagogická škola Boskovice, p. o.

P-program

Škola pro udržitelný život

Garantka programu

Gabriela Pléhová
mail: gabriela.plehova@spgs-bce.cz

Pro koho

2. stupeň ZŠ, SŠ

Cíl aktivity

Vytvoříme  didaktickou sadu, která bude sloužit teoretické výuce o rostlinkách: pexeso, deskovou hru, omalovánky, kuchařku a puzzle.

Délka aktivity

únor–červen 2023

 

Co bylo naším záměrem

Projekt jsme realizovali primárně pro děti z mateřské školky Komenského v Boskovicích. Chceme je naučit vážit si darů přírody. Projekt je ale určen nejen dětem, ale i paním kuchařkám, které budou bylinky ze záhonků používat do připravovaných pokrmů (stejně tak si ale děti budou moci při přípravě svačinky posypat chlebík např. pažitkou nebo ozdobit polévku petrželkou). Také bude sloužit pro potěchu oka všem - nejen dětem, zaměstnancům školky, ale i rodičům dětí a veřejnosti (ve školce se často pořádají akce pro veřejnost - dětské dny, soutěžní odpoledne apod.). A v poslední řadě pro sebe, abychom se naučili něco nového a měli radost z dokončené práce. 
 


Kdo byl aktivně zapojený

Celá 1. A (30 žáků) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 


Co bylo oproti plánu jinak

Plány nám trochu zkomplikoval fakt, že jsme čekali na schválení projektu a mezitím skončila AKCE (akční cena) na námi původně vyhlídnuté záhonky. A nejen to. Byly úplně vyprodané, takže jsme museli hledat podobné  (cenově i rozměry). Trochu jsme podcenili též výběr rostlin. Vybrali jsme si 18 reprezentantů (rostlinky, které jsme podle jejich vlastností chtěli mít), a potom jsme krutě trpěli při jejich shánění. Nejvíce nám dalo zabrat sehnání svatoliny a angínovníku (nicméně jsme navíc paradoxně sehnali migrénovník).
 

Nakonec se ale zadařilo. Dokonce jsme i nad rámec plánu utvořili třídní kapelu (hrající květinové hity) a vyrobili dětem filcové kloboučky.

 


 


Na co jsme pyšní

Jsme hrdí na to, jak se nám podařil projekt prezentovat. Zvládli jsme obeslat či osobně pozvat všechny, které jsme na našem velkém předávacím dni chtěli mít. Samotná realizace záhonků už byla spíše odměnou. Stejně jako předávací dopoledne pro děti.
 


 

Co jsme se naučili

Díky projektu jsme si rozšířili znalosti o rostlinách (trvalkách a bylinkách), o jejich pěstování a péči o ně.
 


Velmi přínosnou částí realizace projektu byly dva dny strávené v areálu Mendelovy univerzity v Lednici. Zde se nám věnovala doc. Neugebauerová, která pro nás připravila dvě přednášky, a která nás osobně provedla všemi skleníky a pěstebními záhony. Dokonce jsme museli i ochutnávat některé z bylin.
 Zjistili jsme, jak je náročné (zejména časově) důkladně zpracovat, promyslet a následně vyrobit všechen didaktický materiál, který jsme měli v plánu. Někteří z nás také poprvé poznali práci s keramickou hlínou a pecí. Obtížné bylo sehnat všechny bylinky, ale dokázali jsme to!
 


Propagace

Projekt jsme prezentovali na stránkách školy i města Boskovice a sociálních sítích školy, osobními prezentacemi před zainteresovanými osobami (ředitelka SPgŠ, ředitelka a zástupkyně ředitelky MŠ, starostka a místostarosta města). Na samotné předávání projektu do rukou dětí a učitelek MŠ jsme pozvali BTV (boskovickou televizi). O akci jsme napsali také do prázdninového zpravodaje města.

 

Slovo učitele

  • Žáci se museli naučit fungovat v týmu a koordinovat veškerou svoji činnost (když někdo něco neudělal včas, brzdil ostatní).
  • Zjistili, jak je důležité dodržovat termíny a všechny své kroky důkladně plánovat.
  • Museli též projevit schopnost efektivně řešit problémy, které nastaly (vykoupení původně vyhlídnutých záhonků, sehnání svatoliny, kterou nemělo ani jedno ze čtyř navštívených zahradnictví).
  • Dokázali překonávat i potíže v oblasti personální (občas někdo chyběl, byl nemocný a bylo třeba jej rychle zastoupit a udělat práci za něj). Naučilo je to flexibilitě a adaptabilitě.
  • Také se zlepšili v oblasti komunikace a pochopili, jak je důležitá propagace.

 

Celkově projekt třídu stmelil a mnohé z žáků do budoucna zbavil strachu z neznámého - v oblasti práce s projekty a granty. 
„Potěšilo mě, jak se žáci s ubývajícím časem dokázali vzepjat k čím dál lepším výkonům. Nejprve to vypadalo, že projekt dokončíme s obtížemi, že bude nedotažený, ale nakonec nejen vše stihli, ale dokázali i něco navíc, něco, co vůbec nebylo původně plánováno (klobouky a kapela).“
„Mám radost i z toho, že projekt většinu žáků bavil (někteří byli přímo ukázkově zapálení) a myslím, že nakonec jsou i hrdí na to, co dokázali. Skvělé bylo, jak se nakonec vždycky dokázali domluvit, i když byli schopni se nejprve velmi rozhádat. A taky se mi líbila jejich nepopiratelná snaha dokončit projekt se ctí a tak, aby co nejvíc odpovídal jejich představám.“
„U didaktického materiálu vytvářeli několik variant, než byli spokojení s konečnou verzí. 
Prostě práci nijak neodbývali (i když se jim samozřejmě někdy nechtělo, vždy se nakonec dokázali vzájemně "vyhecovat" k činnosti). Vytvořili nakonec skvělý tým.“

 
Gabriela Pléhová
učitelka, garantka projektu

Další materiály