Zpět

Podnikavá konference: Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků

Pátá konference k Podnikavosti pod hlavičkou implementačního projektu KAP, kterou pro vás připravila Lipka společně s JIC
Podnikavá konference: Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků
V kreativním hubu KUMST se potkali učitelé, ředitelé, zástupci vzdělávacích organizací, Masarykovy univerzity, žáci a další zapálení podnikavci na konferenci s názvem Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků. Po páté pod hlavičkou implementačních projektů KAP. 

Tématem konference byly zdroje a podle nich byli zvoleni hlavní řečníci. Poslechnout jste si tak mohli zástupce z MŠMT a předsedu expertního panelu pro RVP Jana Jiterského, který hovořil o revizích RVP, se svým online vstupem také Petru Drahoňovskou, kariérovou koučku s tématem Do jakého světa vstupují absolventi škol a v poobědové části Michaelu Sagitariovou, která mluvila o deseti kvalitách leadera. Přednáškovou část konference osvěžil formát Pecha Kucha, ve kterém se na 20 snímcích, kdy každý trval pouze 20 vteřin, představili podnikaví učitelé a studenti. Jejich výstupy byly inspirativní, ale také velice zábavné. Na dopolední část se můžete podívat ve videu.

Odpolední praktickou část konference zajistily 4 dílny, ve kterých se účastníci mohli projít KUMSTem a užít si workshop v Prototýpčí kůlně, vyzkoušet si novinku JICskill, dozvědět se více o leadershipu s Michaelou nebo se jít podívat do podnikavé, laboratorní školy Labyrinth. Současně také probíhala uzavřená debata s Janem Jiterským a podnikavými zástupci z řad univerzity, škol a vzdělavatelů v JMK. Celá konference byla zakončena neformálním setkáním na dvorku, kde se účastníci společně s organizátory bavili v přátelské atmosféře. 

Zdravice účastníkům konference natočili hned tři podporovatelé výchovy k podnikavosti - ministr pro evropské záležitosti ČR Mikuláš Bek


Ladislav Miko, poradce ministryně ŽP pro zahraniční záležitosti.


Jiří Nantl, náměstek hejtmana JMK.


 

Podnikavá konference 2022 – fotogalerie

Další inspirace