Zpět

Dvoudenní přátelské setkání lídrů podnikavosti

Taková setkání mají smysl.
Dvoudenní přátelské setkání lídrů podnikavosti
Jsme velmi rádi, pokud můžeme nabídnout a zprostředkovat setkání těm, kteří se chtějí dále rozvíjet na svojí cestě za výchovou k podnikavosti. Z pátku na sobotu (10. a 11. června 2022) jsme se tedy po půl roce opět potkali s lídry podnikavosti a opět to bylo velmi přátelské a inspirativní setkání. David Kopeček nás provedl jeho domovskou školou v Židlochovicích. Na této základní škole žáci skutečně dostávají možnost rozvíjet svoje podnikavé dovednosti a kreativitu, ať už prostřednictvím badatelského přístupu k výuce, a to nejen na poli přírodovědném, ale také díky vybavenému zázemí učeben nového pavilonu.

V pozdním odpoledni jsme se přesunuli do penzionu ve Velkých Bílovicích. Účastníci ve skupinách i společně sdíleli a pojmenovali atributy, prostřednictvím kterých je možné definovat, co to znamená být „podnikavou školou“.

Druhý den nás pro změnu pozval Čestmír Krejčí do nedaleké Břeclavi na jeho domovskou školu. Na Gymnáziu Břeclav nás srdečně přivítala paní ředitelka Mgr. Eva Krutáková. Představila nám nejen formy výuky, ale také jaký mají celkový přístup ke studentům, díky kterému se na škole daří vytvářet podmínky pro podporu jejich nápadů, kreativity a osobnostního rozvoje. Sami studenti nám prezentovali své výstupy ze studentských firem podpořené JA Czech a nabídli nám vhled do fungování jejich Studentského sněmu. Nepřestávali jsme vycházet z údivu, kolik toho studenti dokáží realizovat, když se jim dá prostor a důvěra.

O fungování studenských firem doporučujeme poslechnout si krátký rozhovor s Čestmírem.

Navzdory tlaku povinností, který s sebou konec školního roku na všech frontách přináší, jsme byli velmi potěšeni z pozitivní atmosféry dvoudenního setkání. Jejím zdrojem byla bezpochyby trvalá motivace všech těchto nadšených pedagogů, kteří ve výchově k podnikavosti žáků nepřestávají nacházet smysl.

Další inspirace