Zpět

Studia pro P-koordinátory 80 hodin

Komplexní program pro koordinátory podnikavosti na škole.
Studia pro P-koordinátory 80 hodin
Studium P-koordinátora je určené pro učitele, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost i na své kolegy ve škole.

Koordinátor výchovy a vzdělávání k podnikavosti je pedagogický pracovník, který si během studia P-koordinátorů prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent studia P-koordinátorů porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.  

Výstupem studia je mimo jiné pod metodickým vedením vámi zpracovaný ucelený koncept podnikavosti na vaší škole tzv. Školní program výchovy k podnikavosti.

Formy podpory:

  • V rámci studia vám nabízíme individuální přístup, interní lektory, kteří se více než 4 roky věnují rozvoji podnikavosti na školách, externí lektory z různých oblastí, které úzce souvisí s podnikavostí (vzdělávání, kariérové poradenství, podnikání, mentoring, ekologie aj.), možnost mentoringu, koučinku a konzultací.
  • Možnost praktického sdílení se zkušenými P-koordinátory a jaká byla jejich cesta za výchovou k podnikavosti u nich na škole. Ať  už z pozice vedení nebo na místě učitele.

Kdo může podporu využít:

  • Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SOŠ, SOU a VOŠ, školských zařízeních v JMK, ze SVČ, DDM.

Probíhající studia:

V současné době v projektu probíhá jeden běh 80h studia, který je určen pro učitele a školy, které mají hlubší zájem o aktivní a systémovou podporu výchovy k podnikavosti na jejich škole.
Pro absolventy předchozího implementačního projektu KaPoDaV nabízíme další semináře a také postgraduální setkávání, které mají za cíl dále prohlubovat jejich znalosti. Několik absolventů 20h studia z projektu KaPoDaV pokračují v 80h studiu.

Nabízená studia:

Aktuálně nenabízíme možnost dalšího běhu 80h studií.

Další vzdělávání pro P-koordinátory:

  • Pro prohlubování svých znalostí výchovy k podnikavosti mohou účastníci a absolventi studií využít jednorázové semináře, na které budou mít přednostní přihlašování.
  • Proškoleným P-koordinátorům každoročně nabízíme 2 speciální semináře.

Cena:

Zdarma, činnost v rámci studií bude finančně ohodnocena.
I. P-koordinátor “základní úrovně” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 20h studia)

II. P-koordinátor “pokročilé úrovně” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 80h studia nebo absolventi studia 60 v rámci již skončeného projektu KaPoDaV)

III. P-koordinátor, “lídr podnikavosti v JMK” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 80h studia nebo absolventi studia 60 v rámci již skončeného projektu KaPoDaV, kteří ověřují v praxi metodiky, účastní se dalšího vzdělávání, zveřejňují podnikavé aktivity na portále, spolupráce s dalšími školami a univerzitami).

Kdo vás službou provede?

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!
Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
odborná garantka, metodička, pedagogická pracovnice

Další služby