Zpět

Akademie podnikavé školy - 80 hodin

Komplexní program pro ty, co se chtějí věnovat koordinaci podnikavosti na škole.
Akademie podnikavé školy - 80 hodin
Akademie podnikavé školy - 80 hodin je určena pro učitele, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet výchovu k podnikavosti i na své kolegy ve škole.

 

Tematické okruhy:

  • Kompetence pedagoga pro zprostředkování pochopení a přijetí smyslu výchovy k podnikavosti (dále jen VkP), k ukotvení pozice leadera VkP ve vlastní škole.

 

  • Kompetence znalostní v oblastech výchovy k podnikavosti.

 

  • Kompetence k uplatňování účinných výukových strategií VkP ve školní praxi.

 

  • Kompetence manažerská ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v organizaci a provozu školy.Kdo může podporu využít:

  • Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SOŠ, SOU a VOŠ, školských zařízeních v JMK, ze SVČ, DDM.


Nabídka vzdělávání:

 

 

Pro školní rok 2023/2024 aktuálně nenabízíme možnost dalšího běhu 80 hodin vzdělávání.

 

 

Závěrečné setkání koordinátorů podnikavosti 80hodinového studiasrpen 2022

Networking absolventů 60 a 80 hodin studií P-koordinátorabřezen 2022

​Proškolený leader výchovy k podnikavosti (VkP) je pedagogický pracovník, který si během vzdělávání prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent vzdělávání Akademie podnikavé školy - 80 hodin porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.

Kdo vás službou provede?

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!
Kateřina Borovinová
Kateřina Borovinová
Kačka se podílí na přípravě studií o výchově k podnikavosti, setkávání ředitelů a pečuje o skupinu zaběhlých a zkušených koordinátorů podnikavosti, ve kterých vidí důležitou inspiraci i motivaci pro další vzdělavatele.
Sama realizovala žákovské miniprojekty v ČR i zahraničí - ty právě považuje jako jednu ze zásadních cest k rozvoji podnikavých dovedností žáků (a vlastně i pedagogů:-). Dále se věnuje vzdělávání o klimatické změně a místně zakotvenému učení, oboje se totiž s podnikavými dovednostmi skvěle propojuje.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
odborná garantka, metodička, pedagogická pracovnice

Další služby