Zpět

Networking absolventů 60 a 80 hodin studií P-koordinátora

Komunita podnikavých pedagogů stále roste a sílí. Tentokrát proběhlo sdílení dobré praxe na SŠTE Brno, Olomoucká a ZŠ a MŠ Višňové.
 
Networking absolventů 60 a 80 hodin studií P-koordinátora

Začátek března se nesl v duchu setkávání, inspirace a sdílení dobré praxe výchovy k podnikavosti. Absolventi 60 a 80hodinových studií koordinátora podnikavosti měli šanci se potkat na zajímavých místech, se zajímavými lidmi a během dvou dní dobít podnikavé baterky.První den

Ještě než se na SŠTE Brno, Olomoucká potkala celá parta, nejdříve dostali prostor P-koordinátoři 80h studia. Společně reflektovali proběhlá studia a debatovali nad rolí koordinátora podnikavosti na škole.

 

Postupně se sešli i ostatní účastníci a Martin Svoboda, zdejší koordinátor podnikavosti, mohl zahájit okružní prohlídku po jeho domovské škole. Představil, jaká byla cesta budování podnikavého týmu čtyř P-koordinátorů a jak lze rozvíjet podnikavost na velké SŠ. Během prohlídky školy účastníci nahlédli do praktických dílen i výuky, kde se se žáky trénují podnikavé dovednosti. 
 


Po obědě se celá skupina přesunula na Základní školu Višňové, kde se stal průvodcem další z našich koordinátorů podnikavosti a ředitel školyJiří Beran.
 

Tým ZŠ a MŠ Višňové představil prostory školy a především to, jak lze sborovnu nadchnout pro podnikavost a jak zařazovat inovativní vzdělávací přístupy a metody do různých předmětů.

Účastníci si mohli vyzkoušet jednu z nabízených aktivit a získat inspiraci, jak je využít ve výuce: 
  • tvorba videoanimace s využitím iPadu
  • tvorba smart předmětů z Infento stavebnice 
  • aktivizační metody ve výuce cizího jazyka
 


Na základní škole Višnové:

  • vnímají, že je hodně důležité nabízet žákům různorodou, pestrou nabídku příležitostí tak, aby si každý žák našel to své a mohl rozvíjet své silné stránky. Proto se zaměřili na zvýšení nabídky volitelných předmětů,
  • uspořádali také zážitkový veletrh volitelných předmětů, aby žáci opravdu věděli, do čeho chtějí jít a jaký to má přínos pro jejich vzdělávání,
  • k volitelným předmětům škola nabízí také několik nepovinných předmětů,
  • přibližně 10% žáků nechodí na tuti školu proto, že by byli spádoví, ale protože je rodiče chtějí účelově vozit do této školy.

„Když to učím, tak to musím žít. Například u kompetence k učení žáci musí vidět, že je normální se učit v každém věku, proto u nás probíhá univerzita třetího věku.“
ředitel a P-koordinátor Jiří Beran
 

V pozdním odpoledni už bylo v nedalekém hotelu Ryšavý ve Vémyslicích připraveno zázemí, kam se všichni zúčastnění přesunuli.
 

Ještě před večeří je čekal společný pracovní blok. Každý měl možnost představit sebe a svoji praxi výchovy k podnikavosti. Otevřela se debata, jak nadále systematicky podporovat výchovu k podnikavosti a jak efektivně využít připravovanou certifikaci podnikavých škol.
 

 

Druhý den

Po snídani už na všechny čekal lektor a kouč z Akademie s.r.o. Libchavy Martin Holčík se svým tématem  Adaptační inteligence pomáhá školám v dnešním světě efektivně fungovat.

 

Přečtěte si anotaci semináře, při kterém nikdo neměl šanci ani na chvíli ztratit pozornost. Natolik zajímavé a aktuální téma to bylo. Stejně jako zapojení do aktivit.
 

Dnešní svět je proměnlivý, nejistý, složitý a víceznačný (anglická zkratka VUCA). Dá se s tím sice bojovat, ale tento boj není možné vyhrát. Není v lidských silách vzít v potaz všechny proměnné a vytvořit dokonalý plán, který bude za měsíc, zítra nebo i za hodinu zaručeně fungovat. Účinnější je přijmout, že svět je takový, jaký je. A adaptovat se. Řešením je rozvíjet adaptační inteligenci. Být flexibilní a odolný vůči dílčímu neúspěchu. Mít odvahu k novému a schopnost orientovat se v tom, co je jisté a co nejisté. Být tvořivý při hledání kroků a otevřený ke změně vlastního názoru. To přináší více radosti a výsledků, méně strachu a pocitu bezmoci. Co to je a jak funguje adaptační inteligence? Jak podpořit adaptační inteligenci u sebe v roli lídra? Jak podpořit adaptační inteligenci v týmu školy, kterou vedu? V čem může být adaptační inteligence zdrojem pro vizi školy? Jaké první kroky pro to mohu udělat?
 

 
 

 

Další inspirace