Zpět

Závěrečné setkání koordinátorů podnikavosti 80hodinového studia

Podnikavých učitelů přibývá a s nimi i podnikaví žáci.
Závěrečné setkání koordinátorů podnikavosti 80hodinového studia

Je za námi další cyklus studií, které si svojí formou i obsahem vytyčují za cíl motivovat a podpořit pedagogy na poli výchovy k podnikavosti. Co to znamená? V rámci roku a půl, během jednodenních nebo vícedenních setkání, naladit studenty-pedagogy na téma podpory rozvoje kompetencí k podnikavosti. Nabídnout jim aktivity a nástroje, kterými je možné sadu těchto dovedností u žáků a studentů na škole rozvíjet. Doporučit, kam si mohou zajít pro inspiraci a z čeho čerpat. Potkávali jsme se proto na zajímavých místech a sdíleli zkušenosti s dalšími podnikavci.


Závěrečné setkání se opět neslo ve velmi přátelském duchu. V dopoledním bloku měl každý účastník prostor odprezentovat to nejzásadnější, co ho na cestě za podnikavostí posunulo, co je toho důkazem a jaká je jeho vize do budoucna. Svoji iniciativu podložili průběžně vedeným portfoliem a zpracovaným Školním programem výchovy k podnikavosti.

Mezi čestnými hosty byla mimo jiné ředitelka Lipky Hana Korvasová, Veronika Rejšková z Jihomoravského inovačního centra, Lucie Škarková z katedry Pedagogiky PdF MUNI nebo zástupkyně Jihomoravského kraje Erika Dittrichová.


Celé 80hodinové studium provázela idea pro Podnikavou mysl stěžejního zdroje  EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti. EntreComp se stal základním stavebním kamenem pro dokument Vývojové kontinuum zpracovaný pro systematickou podporu výchovy k podnikavosti na školách Jihomoravského kraje. 
 

Jak na NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI, kde hledat ZDROJE a jak sebevědomě vyrazit DO AKCE.


Tím naše podpora a podnikavá aktivita absolventů studia nekončí. Dalo by se říci, že to je teprve začátek. V následujícím školním roce se budeme potkávat na absolventských setkáních, nabízí se příležitost dále se propojovat s lídry podnikavosti v rámci workshopů Podnikavost naživo, budoucím učitelům z PdF MUNI mohou nabídnout asistentskou praxi na jejich podnikavé škole, budeme je zvát na panelové diskuse, podnikavou konferenci a další setkání, kde mohou sdílet svoji dobrou praxi výchovy k podnikavosti.
 

Protože to má smysl. 

Další inspirace