Zpět

„Hnacím motorem jsou žáci sami.“

Mgr. Alena Putinová, P-koordinátorka ze Střední školy polytechnické v Kyjově
„Hnacím motorem jsou žáci sami.“

„Moje cesta k podnikavosti na škole byla velmi trnitá. Ze studií P-koordinátorů jsem přijížděla nabytá a plná inspirace. Nedařilo se mi ale moje nadšení předávat dál kolegům ve škole. Kdybych to měla přirovnat k plavbě na moři, měla jsem pocit, že začínám klesat ke dnu. Pomohlo mi, když jsem začala postupně oslovovat studenty a tvořit podnikavý tým.“
 

Alena o sobě sama říká, že je obyčejná holka z vesnice, která chtěla vždycky někomu pomáhat na jeho cestě a tak se dostala na pedagogickou dráhu. Podařilo s jí splnit jeden z jejích cílů a tím je vychovat si své nástupce a kolegy pedagogy. Zastává se učňovských oborů, stejně jako žáků, kteří o ně mají zájem a vzdělávají se na jejich škole. Hovoří o potřebě povzbuzovat v nich nejen dovednosti řemeslné, ale také o nutnosti rozvoje kompetencí nezbytných pro život a další praxi.

V současné době je škola zapojena do řady projektů, soutěží a jejich způsob výuky se neodvíjí čistě jen od té frontální. Součástí Střední školy polytechnické je Centrum technického a inovativního vzdělávání, moderně vybavené pro rozvoj digitálních a technických dovedností žáků.

V rozhovoru s námi sdílí svou cestu za podnikavostí, která nebyla zpočátku jednoduchá. Ani Řím nebyl postavený za den a Alena se rozhodla svou roli P-koordinátora přijmout se vším všudy a trpělivě podporovat výchovu k podnikavosti na škole. Vybudovala si tým žáků, u kterých viděla v tomto směru potenciál. Zásadní pro ni byly především komunikační dovednosti a vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení. Pak už nastal efekt sněhové koule a zájem o podnikavost rostl ze stran dalších žáků i kolegů pedagogů.

Co během rozhovoru zaznělo

„Cesta za výchovou k podnikavosti nebyla jednoduchá. (...) Pomohlo mi, když jsem začala sama oslovovat žáky a společně jsme vytvořili fungující tým.“

„Učím žáky, aby se nebáli někoho oslovovat a říct si o pomoc.“

„Kolegové sami viděli u žáků jejich posun. Nejen na straně vědomostí, ale také jejich propojení s praxí, zájem o účast na projektech, soutěžích.“

„O svých zkušenostech s projekty si žáci více povídají se svými rodiči a sdílí je se spolužáky.“

„Řemeslo má zlaté dno a je k nezaplacení.“


 


Název školy

Střední škola automobilní Kyjov, p.o. (od 1.1.2021 součást Střední školy polytechnické Kyjov, p.o)

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Alena Putinová
mail: putinovaa@sspkyjov.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
  • P-koordinátorka

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Střední škola polytechnická Kyjov, p. o. vznikla 1. 1. 2022 sloučením Středního odborného učiliště Kyjov a Střední školy automobilní Kyjov. Je středně velkou školou vzdělávající žáky v učebních i maturitních oborech s odborným výcvikem. Široká nabídka příbuzných oborů v různých kategoriích oborů vzdělávání, možnost zkráceného jednoletého studia, ale i příležitost získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu, to vše umožní nastavit každému žákovi nejoptimálnější individuální vzdělávací cestu v rámci jedné vzdělávací instituce.

Při vzniku školy bylo vytvořeno Centrum technického a inovativního vzděláváni (CETIV), které bude vybavené odbornými učebnami, laboratořemi, mechadílnami, elektrodílnami a FABlabem – otevřená digitální dílna. Vše můžou využívat zájemci z řad veřejnosti, firem a organizací. Přínosem nově vzniklé instituce bude efektivní zvýšení kvality studia, nabízené moderní technologie připraví cca 800 žáků pro jejich budoucí život s lepší uplatnitelností na trhu práce.

Škola bude vychovávat samostatné podnikavé odborníky s odvahou měnit svět, bude je vést cestou od dokonale zvládnutého řemesla k vedení vlastní firmy. Každý rok se původní školy řídily ročním plánem aktivit, ve kterém se pokračuje i na SŠP Kyjov. Tento roční plán se vyvíjí, inovuje a v průběhu školního roku mění.

Jako podstatné vnímáme rozvoj podnikavých dovedností. Ve výuce se uplatňuje brainstorming, diskuzní metoda, řešení problémů vlastními nápady, myšlenková mapa, práce s obrazovým materiálem, vedení rozhovorů, skupinová či samostatná práce, probíhají přednášky z řad odborníků čí firem a exkurze s přednáškou. Z aktivit se využívají projektové dny, workshopy, hodinové bloky ve workshopech, vedení žákovských portfolií a vedení výuky žáky. Součástí výchovy k podnikavosti je zapojení studentů do programů Finančně gramotná škola, Rozpočti si to!,  dr. Zdědil a pan Zdražil,  Inspirace k podnikání, Soutěž s FabLabem, Firemní dny JMK, Třída plná nápadů, Jedlá zahrada.

Originalitou SŠP Kyjov se stane vybudování mikroregionálního podnikatelského inkubátoru při škole. V plánu je i posilování spolupráce se zaměstnavateli Jihomoravského kraje.

Jaký žákovský miniprojekt jsem se žáky realizovala

  • Žákovská firma - Bufet u druháků s cílem naučit se vést podnik a hospodařit s penězi.
  • Škola pro udržitelný život - projekt Autoškola lehce jednoduše s cílem základními praktickými úkoly seniorům zopakovat a oživit pravidla silničního provozu.
  • Ekoškola - projekt Odpočívárna u skladníka s cílem upevnit vztahy a vzájemné sdílení mezi žáky napříč obory a ročníky. Vybudování útulného odpočinkového místa pro všechny.
  • Škola v akci - žákovský miniprojekt s cílem využit již dříve nabytých zkušeností a vědomostí k řešení problémů a umět se přizpůsobit dané situaci.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • vzájemné sdílení a metodickou podporu mezi P-koordinátory jakéhokoli studia jak v projektové výuce, tak i ve workshopech
  • sdílení dobré praxe, kterou uplatňujeme ve výuce i mimo ni

 

Další inspirace