Zpět

Jak jsme utužovali tým Podnikavé mysli

I tým Podnikavé mysli potřebuje jednou za čas vyskočit z každodenního pracovního koloběhu a zastavit se. Hluboce se zamyslet. Vyjasnit si, kam směřuje, a pak jít zase dál o poznání jistější, s vědomím toho, že všichni známe společnou cestu.
 
Jak jsme utužovali tým Podnikavé mysli
Na první výjezdní poradu jsme se vydali na nejnovější základnu Lipky do Ostrova u Macochy, abychom ji jako první návštěvníci rovnou pořádně otestovali.

První den se k nám přidali naši oblíbení lektoři Vojta Krmíček a Ivana Kubát Chlubná, aby nás vedli a facilitovali naši diskuzi k co nejlepším výsledkům.
 

Po zahřívacím bingu jsme se vrhli do práce. 
Hledali jsme své silné stránky, definovali pro nás důležité pracovní hodnoty, tvořili jsme vizi celého týmu a plánovali budoucnost našeho pracoviště.

Vše jsme prokládali skvělými koláči naší metodičky Dáši, které nám spolu s obědem ze školní jídelny dodaly potřebnou energii pokračovat dál.

A co jsme po celém dni zjistili nebo spíš

v čem jsme se utvrdili? Že Podnikavá mysl stojí na pevných základech, že máme velmi podobné vnímání našeho poslání a že se v týmu skvěle doplňujeme


 


V podvečer jsme se rozloučili s lektory

a dali si tolik potřebnou pauzu na čerstvém vzduchu.

Večerní diskuze nad tématem uhlíkové neutrality Lipky byla velmi obohacující. 

Program druhého dne byl již ryze praktický, tvořili jsme pro všechny, co se zajímají

o výchovu k podnikavosti, lektorské balíčky. Co se v nich skrývá brzy prozradíme.

Těšíme se až načerpaný elán a nadšení pro podnikavost přeneseme i na vás, tak co nejdříve na viděnou!


 

Další inspirace