Zpět

Jak na rozvoj silných stránek a týmové spolupráce

V úterý 16. ledna proběhl podnikavý workshop s lektorem Vojtou Krmíčkem o rozvoji silných stránek a popoře týmové spolupráce nejen

u žáků.  Workshop byl plný aktivit, sdílení dobré praxe a diskuze, jen

s minimem teorie, účastníci si na něm všechno sami zkusili a zažili. 

Nyní se můžete vybranými aktivitami z této akce inspirovat i vy!

Jak na rozvoj silných stránek a týmové spolupráce
Aktivita pro žáky ZŠ:
Na zem položte obrázky zvířat, žáci si vyberou každý kartičku a popíší své silné stránky, které mají stejné jako zvíře na obrázku. Své poznatky si sdílí ve dvojicích, každý nepřerušovaně po dobu 3 minut, druhý mlčí a jen poslouchá, pak si role vymění.

Aktivity pro starší žáky:
Na zem položte kartičky s popisem silných stránek, každý si vybere jednu kartičku podle vybrané otázky: Jaký jsem? (Podpora uvědomění si vlastní silných stránek). Na rozvoj jaké stránky se chci letos zaměřit?
Další variantou aktivity je, že si žáci přiřazují kartičky mezi sebou. Žáci zjišťují, jaké kvality na nich vidí druzí.

Marshmallow challenge – žácí mají za 18 minut postavit co nejvyšší věž ze špaget, na jejímž vrcholu je marshmallow. Po dokončení stavby musí marshmallow nahoře vydržet nejméně 1 minutu. Ke stavbě žáci dostanou: kus papírové lepicí pásky, 20 špaget, 1 marshmallow, nůžky a 20 cm provázku.

Další variantou pro starší žáky je, že jeden ze skupiny je pouze pozorovatel, který zapisuje průběh a sleduje skupinovou práci (po skončení dává zpětnou vazbu), zbylí členové staví.

Těžší varianta: žáci mohou na stavbu věže používat jen svoji nedominantní ruku. V průběhu stavby se podle dynamiky mohou měnit pravidla a může se např. zapojit i pozorovatel, nebo mohou žáci používat obě ruce.
 

A jak se workshop pedagogům líbil? Přečtěte si jejich zpětnou vazbu:
 
„Velice oceňuji seminář plný aktivit, které si můžu hned druhý den vyzkoušet přímo ve škole.“ 
„Učím na střední škole a aktivitu s marshmallow si upravím, žákům dám drátky, které budou svařovat. Procvičí si tak i praktické dovednosti, bude to zároveň zábavné a posílí práci v týmu.“

Další inspirace