Zpět

Lipka šampionem podnikavosti

Získali jsme nejvyšší ocenění EntreComp za podporu výchovy k podnikavosti.
Lipka šampionem podnikavosti

Na konferenci  Being Entrepreneurial 2023 Lipka získala ocenění „EntreComp Champion Awards“ (šampion v oblasti podnikavosti). Za Lipku cenu převzali zkušení metodici Dáša Zouharová a Vojta Krmíček.
 

Ocenění je udělováno jednotlivcům i organizacím za inovace a transformace ve vzdělávání, které mají dopad na širší veřejnost.
Jsme moc rádi, že Evropská komise ocenila rovnou pět zástupců České republiky. Kromě Lipky EntreComp Award získali také:
 

 

Kromě samotné konference, na níž bylo skvělé potkat se s tolika dalšími podobně smýšlejícími a inspirativními lidmi,  čekala na Dášu a Vojtu v Bruselu další zajímavá setkání.
O možnostech spolupráce jednali s Evou Petrákovou z Českého centra v Bruselu.
Navštívili i nové zahraniční pracoviště Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, jež má za úkol zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Také zde položili základ možné budoucí spolupráce.

Děkujeme za skvělou reprezentaci!

Další inspirace