Zpět

„Mějte víru a odvahu, že cesta k podnikavosti má smysl.“

Mgr. Jana Rohlinková, P-koordinátorka z Gymnázia v Tišnově
„Mějte víru a odvahu, že cesta k podnikavosti má smysl.“

„Měla jsem problém nejen sama se sebou, ale také s prosazováním podnikavosti ve škole. Uvědomila jsem si, že musím začít sama u sebe, přijmout to, nebát se zkoušet nové věci, pracovat s technologiemi, jinými metodami práce. A teprve až jsem si to zvnitřnila, mohla jsem začít pracovat s podnikavostí také ve škole a najít si tým lidí, který mi v tom pomáhá.“
 

Jana Rohlinková je vyučující Českého jazyka a Základů společenských věd na Gymnáziu v Tišnově. Zároveň zastupuje funkci P-koordinátorky podnikavosti, jakožto oficiální pozice v rámci Školního poradenského pracoviště.  Je hrdá na školu, ve které učí. O svých dvou synech mluví jako o těch, kteří ji přivedli k pedagogické pokoře, ale také k nadhledu a odvaze dělat věci jinak a nově.

Jak sama říká, gymnázium je velmi specifická instituce. Je to škola, která chystá žáky především na vysoké školy. Na tom tišnovském si dali za cíl, aby žáci byli dobře připravení na studium i v rámci svého osobního rozvoje. Aby si uměli vyhledávat příležitosti a zdokonalovat se.

Mluví o své osobní cestě za podnikavostí. Přiznává, že první setkání s výchovou k podnikavosti bylo pro ni, jako pro člověka veskrze konzervativního, náročné. Sází na tradice, osvědčené hodnoty, cokoliv nerada mění a je velmi opatrná k přijetí nových věcí. Cítila, že pokud se má stát vztyčným důstojníkem podnikavosti na škole, musí k ní nejdříve sama najít cestu. O tom, že se jí toho podařilo dosáhnout, svědčí množství aktivit podporujících výchovu k podnikavosti, které se prostřednictvím její koordinace daří na škole rozvíjet.

Jaká je její zkušenost na cestě za výchovou k podnikavosti, nabízíme v několika citacích

„Nabídky na vzdělávací aktivity a projekty, které do školy přicházejí, projdou nejdříve rukama mně a já je deleguji dál. Hlídám ale také zpětnou vazbu, zda jsme se zúčastnili a s jakým výstupem.“  

„Sami se snažíme studenty podporovat a nabízet jim různé aktivity i v rámci výuky anebo bezprostředně v návaznosti na výuku.“

„Vždycky jsem se chyb bála. Považovala jsem je za něco špatného a negativního.“

„Stále se učím pracovat s chybou. Chyby člověka mohou posouvat v učení a v rozhledu.“

„Podnikavost mi pomohla, nebát se nových věcí, zkoušet a používat nové technologie.“


„Učím se, že by člověk měl být otevřený spolupráci. Někdy sám za sebe dokáže daleko méně, než když je na to celý tým.“
 
 

Název školy

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Jana Rohlinková
mail: rohlinkova@gym-tisnov.cz
tel.: +420 725 886 878

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • Jsem učitelka českého jazyka na nižším i vyšším gymnáziu a na vyšším gymnáziu učím také základy společenských věd a v maturitním ročníku vedu společenskovědní seminář.
  • Pozice koordinátora podnikavosti jako samostatná funkce.

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Učím na gymnáziu, které je spádovou střední školou všeobecného zaměření pro Tišnov a okolí, ale dojíždějí k nám i studenti ze vzdálenějších míst. Naši školu bych charakterizovala jako školu rodinného a přátelského typu s dlouholetou, stoletou tradicí. Škola vychovala a do profesního života připravila několik generací studentů (velmi často několik generací z jednotlivých rodin, které studium u nás vnímají téměř jako tradici). Naše školní a profesní  vztahy jsou formální, přesto velmi přátelské, korektní a vstřícné. Domnívám se, že je velmi důležité to, že se všichni známe a mezi studenty a pedagogy existuje respekt v tom nejlepším slova smyslu.

Z hlediska podnikavosti se škola zapojuje do nejrůznějších projektů, studentům nabízíme příležitosti, které nabízejí nejrůznější organizace, školy, agentury.
Tradičně nabízíme studentům rozvoj v cizích jazycích a skládání jazykových zkoušek, zapojení do studentských výměn, případně možnosti cestování (např. DiscoverEU). Opakovaně se účastníme spolupráce s vysokými školami v projektu Experti do škol, kde mohou studenti získat inspiraci pro své další profesní zaměření, nebo zveme do školy mladé podnikatele (Můžeš podnikat), kteří za sebou mají úspěšné startupy.

Součástí naší výuky jsou programy a projekty zaměřené na finanční gramotnost. Velkou pozornost věnujeme také iniciativě samotných studentů, kteří sami organizují, nebo se na organizaci spolupodílejí, mnoho aktivit.
Naše dlouhodobá koncepce souvisí s tím, že jsme škola, která poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky na vysokou školu. Snažíme se proto vést žáky k tomu, aby byli zodpovědní za svůj profesní růst a rozvoj a aby uměli vyhledávat a využívat nabízené příležitosti.

Žákovský miniprojekt, který jsem se žáky realizovala

Tišnovská šifra - šifrovací hra po městě a jeho okolí s cílem seznámit prostřednictvím QR kódů výletníky se zajímavostmi v blízkém okolí města Tišnova.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • Jak podnikavost uchopit a rozvíjet, jakými kroky ji ve škole pomalu začleňovat.
Důležité je uvědomit si, že tato práce nepřináší jenom úspěchy, nadšení a radost, ale velmi často naráží také na mnohá úskalí, která by měla být vnímána pouze jako překážka, nikoli jako závora nebo zábrana, za kterou nelze jít.
  • V práci koordinátora se mi osvědčila komunikace s kolegy a napříč předmětovými komisemi a vyhledávání nových příležitostí, kam lze vzdělávání posouvat.

Další inspirace