Zpět

Podnikavá konference: Jak přijímat výzvy a odpovědnost PŘIHLASTE SE

Už se nám to blíží. Přihlaste se na konferenci a nezapomeňte si vybrat jeden workshop.
Podnikavá konference: Jak přijímat výzvy a odpovědnost PŘIHLASTE SE
Každý krok do akce, přijatá výzva či odpověď na problém, který před námi stojí, podporuje žáky v přebírání iniciativy. Co to ale znamená jít do akce a jak taková smysluplná, udržitelná a aktuální akce vypadá? Jak přijímat výzvy a odpovědnost navzdory nejistotě? Přijďte si zažít jaké to je, když je výchova k podnikavosti rozvíjena dlouhodobě a systémově.

 

PODNIKAVÁ KONFERENCE

JAK PŘIJÍMAT VÝZVY A ODPOVĚDNOST


ÚTERÝ 6. ČERVNA 2023

od 8.30 do 16.30 hodin


 


KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Brno, Údolní 658


 

1. PŘIHLASTE SE NA KONFERENCI 

 

dopolední program

8.30–9.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

9.00–9.15 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

9.15–9.30 JAK ŠEL ČAS S PODNIKAVOU MYSLÍ V JMK

Dáša Zouharová, Lipka

9.30–10.15 NEBOJTE SE PŘIJMOUT VÝZVU 

Spojenectví s rodiči už od první třídy žáků

Jana Pavlů, koordinátorka podnikavosti a učitelka 1.stupně ZŠ Miroslav
Naše portfolio, naše podnikavá cesta
Žáci ze Střední školy polytechnické Kyjov
Ekonomie a sebepoznání ruku v ruce
Petra Julinková, koordinátorka podnikavosti a učitelka odborných předmětů, SŠTE Brno, Olomoucká
Napříč kroužky s podnikavou deskovou hrou
Kristián Troják, pedagog volného času DDM Blansko
Participativně, zodpovědně a podnikavě do akce
Eva Gregorová, zástupkyně Magistrátu města Brna, Odbor participace

10.15–10.45 U JEDNOHO PODNIKAVÉHO STOLU

Petr Sucháček

10.45–11.15 PŘESTÁVKA

11.15–11.55 REFLEXE JAKO CESTA K PŘEBÍRÁNÍ INICIATIVY

Marianella Parra, Bantani (překládáno do češtiny)

11.55–12.25 SPOLEČNĚ DO AKCE

Petr Sucháček

12.25–13.00 TŘI, DVA, JEDNA... START!

 

13.00–13.45 oběd

 

odpolední program

14.00–15.30 WORKSHOPY

 

15.45–16.30 NEFORMÁLNÍ NETWORKING

Nespěchejte domů! Řada dobrých nápadů totiž vzniká až při neformálních setkáních. Jste zváni na dobré pití, dobré jídlo a dobré sdílení s dobrými lidmi.

 

2. PŘIHLASTE SE NA WORKSHOP5 způsobů, jak vaše žáky podpořit v akci a přijímání výzev

Ivana Kubát Chlubná, JIC
Mentoring a koučink nabízí řadu cvičení a nástrojů, které přináší inspiraci pro vlastní práci s žáky ve třídě. Přijďte si pro balíček konkrétních aktivit, kterými podpoříte své žáky v přijímání výzev. Součástí workshopu je prostor pro sdílení vašich dosavadních zkušeností s podnikavými kolegy. Workshopem vás provede lektorka, koučka a mentorka, která se již více než pět let věnuje podpoře podnikavosti ve vzdělávání.
 

FabLab kamion

Martina Ondrová, FabLab Brno
Přijďte si vyzkoušet pojízdnou dílnu plnou moderních výrobních strojů jako je např. 3D tiskárna, laserová řezačka nebo kooperativní robot. Dozvíte se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušíte a něco si na nich vyrobíte. Lektoři také představí příklady úspěšných kreativních projektů a iniciativ, které mohou být inspirovat vaše studenty.
 

Pojďme se vzájemně inspirovat (formální a neformální vzdělávání)

Mirka Dančáková SVČ Lužánky a další lektoři ze SVČ a DDM
Podnikavost se stává tématem i v přístupu pedagogů a lektorů, kteří vedou kroužky a kurzy ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Představíme vám, jak realizujeme podnikavé cíle v kroužcích s polytechnickým i jiný zaměřením. Nabídneme vám drobné aktivity i ukázky z našich kroužků. Zároveň se pokusíme společně rozvíjet možnosti spolupráce se školami.
 

Vyrazte s výukou do akce, vyrazte ven

Martin Jelínek, Jan Otáhal, Zachraň zeměpis
Sada podnikavých dovedností se dá rozvíjet různými formami a metodami práce. Rádi bychom vás pozvali na workshop o výuce venku, který představí několik konkrétních příkladů terénní výuky, které lze snadno realizovat a přizpůsobit různým věkovým skupinám. Účastníci získají praktické návody, tipy a aktivity si budou moci sami vyzkoušet. A nemusíte se omezovat jen jedním předmětem.
Workshop se uskuteční v Otevřené zahradě za každého počasí.
 

Cesta k hodnocení podnikavosti

Marianella Parra, Bantani Education (Belgie)
Interaktivní workshop, ve kterém prozkoumáme hodnocení jako učení optikou podnikavých dovedností. Společně se zamyslíme nad tím jak, co, proč a kdy s žáky hodnotit podnikavé dovednosti tak, aby pro ně bylo smysluplné a posouvalo je dál. Představíme si konkrétní způsoby, jak na sebehodnocení i společné hodnocení, a jak zaznamenávat pokrok a získávat zpětnou vazbu v oblasti podnikavosti, mimo jiné i za využití aplikace k evaluaci EntreAsses. Zaměříme se i na to, co je během hodnocení podnikavé výchovy často opomíjeno. Workshop vede lektorka v anglickém jazyce, bude však zajištěna účast tlumočníka a materiály v českém jazyce.
 

Jak přinášet (nenásilně) nová témata do sborovny

Petr Sucháček, NVC Brno
Jen málo zkušeností je tak frustrujících jako přijít za kolegyněmi a kolegy se skvělým nápadem a pak zažít ledovou sprchu v podobě nezájmu a odmítnutí. Praxe a principy nenásilné komunikace mohou být i v tomto velmi nápomocné. Proto je na workshopu budeme prakticky zkoumat a následně se podíváme na to, jak jich využít k tomu, abychom zvýšili šanci, že spolupráce nastane a pedagogické dobro se stane skutečností.

 

Další inspirace