Zpět

Podnikavá mysl na mezinárodní konferenci SEDEC v Brně

Podpora dovedností pro 21. století. I to bylo tématem konference.
Podnikavá mysl na mezinárodní konferenci SEDEC v Brně
V krásném podzimním dni, 4. října 2022, zahájil náměstek hejtmana Jiří Nantl v Congress Hall Hotelu Quality v Brně 14. mezinárodní konferenci SEDEC (Social Policy, Education, Employment, Research and Culture). Konference pořádaná Jihomoravským krajem v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie s tématem zapojení mládeže do vědy, výzkumu a inovací se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a předsedkyně SEDEC Tanya Hristova.

Přední představitelé místního vzdělávacího a inovačního ekosystému a zástupci Evropské komise se v panelových diskusích zaměřili na nové výzvy ve vzdělávání a na to, jak přilákat a zapojit více mladých absolventů do regionálních inovačních ekosystémů.

Příklady dobré praxe, kterak se daří u studentů rozvíjet podnikavé dovednosti, prezentovala také Sylvie Schmiedová z Ekogymnázia, jedna z lídrů a koordinátorů podnikavosti. Ukázkou byl žákovský miniprojekt v rámci programu Extra třída nebo úspěšně zvládnutý projekt iKid

Navázal na ni Martin Šrom prezentací Lipky a představením platformy Podnikavá mysl. Zdůraznil, jak důležité je  podporovat výchovu k podnikavosti na školách. 

Panelisté i zástupci ostatních řečníků se v rámci svých témat a zkušeností shodovali na smyslu a potřebě podpory takového vzdělávání mladých, které vede k upevňování dovedností pro podmínky rychle se měnícího světa. 

 
Možná i proto nezůstal stánek Lipky a Podnikavé mysli tak úplně bez povšimnutí.
 

Další inspirace