Zpět

„Podnikavý učitel dokáže studenty probouzet k podnikavosti jim vlastní.“

Ing. Ludmila Čápová a Ing. Vladimír Válek, P-koordinátoři z Integrované střední školy automobilní v Brně
„Podnikavý učitel dokáže studenty probouzet k podnikavosti jim vlastní.“

„Nevěděli jsme, do čeho jdeme, ale byla to pro nás výzva a řekli jsme si: jo, jdeme do toho. Určitě to bude dobré, přinese to spoustu nových aktivit a rozšíření obzorů jak pro nás, tak pro žáky. Naše podnikavost dostane nový rámec, konkrétní obrys.“
 


Lída Čápová vyučuje ekonomické předměty, praxe a vede žákovské firmy. Má ráda nové výzvy a nebojí se vkročit do neznáma. Vláďa Válek má na starosti předmětovou komisi ekonomiky a dopravy. Nezávisle na sobě dostali nabídku se ucházet o pozici koordinátora podnikavosti na škole. Cesta nebyla přímá. Bylo třeba sepsat medailonek o sobě, co dělají a v čem jsou aktivní. Vypovídající byla především jejich činorodost v oblasti charitativní činnosti se žáky.

Lída i Vladimír fungují na škole jako koordinátoři podnikavosti v tandemu, ze kterého je cítit synergie umocněna pozitivním přístupem k jakékoliv činnosti podporující výchovu k podnikavosti. Oba vidí velký smysl v rozvíjení podnikavých dovedností u svých studentů. Nezůstávat jen u stránek odborných. Lída ze své zkušenosti potvrzuje, že žák bude podnikavým, pokud bude podnikavým sám učitel.

Oba se snaží včlenit pozici P-koordinátora a téma podnikavosti do Školního vzdělávacího programu a díky tomu výchovu k podnikavosti uchopit komplexně v jasně definovaném rámci.

V rozhovoru dávají příklad jejich cesty za výchovou k podnikavosti a jaké ovoce už se jim v podobě posunu žáků směrem k podnikavosti podařilo sklidit.

Lída a Vladimír apelují, že je potřeba se nebát a jít do toho!

„Podnikavost je pro mě velká výzva. Vnímám ji jako velké obohacení do života nejen profesního, ale také do toho osobního.“

„Jsem ráda, že můžu podnikavost předávat mladým lidem. Probouzet je, aby si v sobě objevili tu svoji podnikavost. To, co je pro ně vlastní.“

„Člověk pro podnikavost musí být zapálený a nesmí se obávat dělat věci navíc, za cenu, že mu to vezme čas.“

„Začátky byly poměrně složité, protože tady bylo pole neorané. Snažili jsme se motivovat nejen žáky, ale také své kolegy.“

„Myslím si, že když je učitel podnikavý, tak dokáže žáky zapálit. Pomalu v nich může podnikavost probouzet. Podnikavost je pro ně vlastně přirozená.“

„Někteří naši absolventi vzpomínají nejen na to, co je škola naučila během výuky, ale také mimo ni.“

„Mám zkušenost, když se naši učni motivují některou z podnikavých aktivit. Jsou za to vděčni.“

„Smysl podnikavosti na střední škole vidím především v tom, že žáci své poznatky a zkušenosti převedou do normálního života a můžou to využívat v praxi, až nastoupí do zaměstnání.“

„Na žákovských firmách žáci neskutečně vyrostou.“


 


Název školy

Kontakt na P-koordinátory

Ing. Ludmila Čápová
mail: ludmila.capova@issabrno.cz

Ing. Vladimír Válek
mail: vladimir.valek@issabrno.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám:

Ludmila
 • vyučující ekonomických předmětů, praxe vedení žákovských firem
 • vedoucí sekce předmětové komise Ekonomika
 • P-koordinátor podnikavosti
 • členka školské rady ISŠA Brno
 • koordinátorka školního plesu, zájezdů pro žáky a zaměstnance

Vladimír
 • vyučující ekonomických předmětů, dopravy, konstrukce motorových vozidel, praxe vedení žákovských firem
 • vedoucí předmětové komise ekonomiky a dopravy
 • P-koordinátor podnikavosti
 • koordinátor školního plesu, zájezdů pro žáky a zaměstnance

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Jsme velká škola, sídlíme na kraji Brna v Králově Poli. Žáky vyučuje více jak 90 pedagogů, studuje u nás cca 1 000 žáků, z toho 60 dívek a vzděláváme ve 14 učebních a studijních auto-oborech. Škola je zapojena do různých projektů. Naši žáci se zúčastňují soutěží z nejrůznějších oblastí výuky (např. odborné “autařské”, ekonomické, matematické, cizojazyčné, sportovní…). Motivujeme žáky k dobrým studijním výsledkům i formou celoroční soutěže Supertřída. Dobře funguje Studentská rada, Žákovský parlament a jeho kreativní členové, kteří celoročně připravují pro žáky i pedagogy zajímavé akce. Pořádáme pro žáky zájezdy do zahraničí,  např. do Itálie a jejich automobilek, Ženevy na autosalon, do Francie na odborné stáže a také tuzemské exkurze, např. letiště Praha, automobilky Hyundai, Iveco, Škoda.

Podporujeme naše žáky v jejich podnikavosti formou vedení žákovských firem, pořádáním projektových dnů vedeme naše žáky k dobročinnosti např. ke spolupráci s MŠ, ZŠ Kociánka (Mikulášské chození, Zahradní slavnost),  DD Kociánka. Pro zaměstnance každoročně organizujeme zájezdy do tuzemska i zahraničí, jako jediná škola v Brně vlastníme kino Kryt (bývalý protiatomový kryt), vlastníme rekreační středisko v Podhradí nad Dyjí, kde probíhají adaptační kurzy pro první ročníky a rekreace našich zaměstnanců. Každoročně organizujeme školní ples pro zaměstnance, žáky, absolventy a naše sociální partnery. V roce 2021 jsme opět vyhráli anketu Škola doporučovaná zaměstnavateli a máme i další ocenění např. Škola vyučující autoobory roku 2013.

Žákovský projekt, který jsme se žáky realizovali

Mikulášské chození - jehož cílem bylo nabídnout dětem prostou lidskost prostřednictvím Mikulášské nadílky., žákům přiblížit svět dětí s handicapem, předávat tradici našich předků mladé generaci.

Co můžeme nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

 • osobní zkušenosti s podnikavostí a kreativitou
 • pomoc a vedení při objevování vlastních podnikavých schopností a možností
 • příklady dobré praxe studentů/absolventů školy (publikace P-portfolio podnikavé školy ISŠA, Výroční zprávy žákovských firem)
 • mentoring při vytváření učebních pomůcek (obecně i k podnikavosti)
 • mentoring  při vytváření publicity pro podnikavost
 • mentoring při tvorbě vlastního Vision Board
 

Další inspirace