Zpět

PŘEHLED institucí - iniciativ - inspirací

Průběžně aktualizujeme a přidáváme další naše typy.
PŘEHLED institucí - iniciativ - inspirací

Environmentální a společenská témata

 
NaZemi
Brněnská nevládní nezisková organizace, jejíž vizí je společnost, která přiznává právo na důstojný život všem.

EKOŠKOLA
Učíme žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí. Díky Ekoškole získáte motivovaně a odpovědné žáky spolupracující učitele, zapojené rodiče i finanční úspory.

Škola pro udržitelný život
Je škola, která aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu.

CO2 liga
Celorepublikový školní program na téma změny klimatu.

LESEM
Letní škola environmentalistiky pořádaná studenty pro žáky a studenty od 15-24 let.

SEVER
Středisko ekologické výchovy.

FSC Česká republika
Základní ideou mezinárodní nevládní organizace FSC® je podporovat environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky života.
 

TEREZA

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
 
 

Nechte to na žácích a studentech

 
JICskill
Máte podnikavý nápad? Nenechte ho plavat!

iKid
Pod vedením mentorů vytvářejí mladí inovátoři svůj vlastní startup.

Soutěž a podnikej
Nauč se podnikat už na střední.

Rozpočti si to
Interaktivní soutěž podporující finanční gramotnost.

Social Impact Award
Máte nápad, jak přispět k řešení společenských problémů, ale nevíte kde začít?

DofE
Hledáš nějakou výzvu, která se dá zvládnout? Chceš se zdokonalit v tom, co tě baví, a ještě k tomu získat certifikát, který se ti bude hodit pro budoucí studium i kariéru?

Prototýpci
Snažíme se dětem ukázat, jak ze sebe vydolovat nápad, jak ho uchopit a rozpracovat, jak překonávat překážky a zádrhele a hlavně - že tvoření, kreativita a podnikavost je radost.

Můžeš podnikat
Propojujeme vzdělávání s praxí.  Inspirujeme studenty k podnikavosti.

JA Czech Studentská firma
Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce

Soutěž s FabLabem 
Osvědčený formát aktivity pro střední školy, která má za cíl u studentů rozvíjet znalosti a schopnosti ovládat moderní výrobní technologie.
 
 
 

Jak naložit s informacemi


Zvol si info
Úkolem přednášek je naučit lidi pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích obecně.

Fakescape

Hrou proti dezinformacím, aneb jak  (nejen) děti vzdělávat v mediální gramotnosti.


Cedu - Centrum pro demokratické učení
Metodicky podporujeme učitele a jejich žáky v tom, jak pracovat s odpovědností ve školním životě. O tomto jejich společném úsilí informujeme veřejnost.


 


 

Studenti i učitelé na cestě kolem světa za zkušenostmi


AFS Mezikulturní programy,
programy mezinárodní výměny, vysílání studentů na zahraniční studia, dobrovolnické programy, workshopy na téma Mezikulturního učení.

Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci 
Příspěvková organizace, která zajišťuje koordinaci zastoupení Jihomoravského kraje ve vybraných zahraničních regionech, se kterými Jihomoravský kraj spolupracuje.

Europe Direct a Eurocentrum, podpora při navazování zahraničních partnerství a nabídka mezinárodních akcí.

Dům zahraniční spolupráce
Průvodce mezinárodním vzdělávání.

 


 

Podpora podnikavost jinde


Podnikavost.cz
Posláním portálu Podnikavost.cz je být rozcestníkem v oblasti rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence pro život a osobní prosperitu.

Schola Empirica
Pomáháme školám rozvíjet měkké dovednosti u dětí prostřednictvím vědecky ověřených metodik.
 

Dobrovolnictví a další projekty


Dobrovolníci pro Porta coeli
Jsme dobrovolnická komunita, která chce oživit klášter Porta coeli a jeho okolí.

Mary´s Meals
Hlavní cíl Mary’s Meals je zajistit jedno jídlo denně v místě vzdělávání dětem v nejchudších oblastech světa.


 

Další inspirace