Zpět

Propojování generací na Tišnovsku

Žáci ze čtvrté třídy na ZŠ Smíškova se rozhodli pokračovat v tradicích, poznávat své kořeny a posilovat komunitu.
Propojování generací na Tišnovsku

Projektem jsme chtěli otevřít naši školu lidem z Tišnovska.
Chtěli jsme zapojit hlavně starší generaci, která s námi zavzpomínala a naučila nás tradiční recepty a zdobení. Společně s babičkami jsme chtěli ukázat lidem v Tišnově také tradiční písničky a podhorácké tance, které jsme se naučili ve  spolupráci s muzeem z Předklášteří. Spolupracovali jsme také se SPŠ v Jedovnicích na přípravě formiček na pečení. A náš projekt byl završený vystoupením naší kapely,  tanečního souboru a jarmarkem na oslavách 70. výročí založení školy.
A tehdy jsme ještě nevěděli, do jak velkého projektu se pouštíme!
 

HARMONOGRAM
 • Říjen - sepsání žádosti.
 • Listopad - pravidelné schůzky s kapelou, nácvik písní, tanců.
 • Prosinec - zkušební pečení na rozsvěcení vánočního stromu, nákupy.
 • Leden - oslovení babiček - 1.setkání.
 • Únor - muzeum Předklášteří - výběr vhodných písní, not, nácvik.
 • Březen - druhé setkání s babičkami.  
 • Duben - zkušební pečení, schůzka s vedením, pravidelné schůzky, nákupy na akci.
 • Květen - samotná akce, vyhodnocení, závěrečná zpráva.
 
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
 1. Oslovení babiček, návštěva DSP - sepsání receptů, popovídání.
 2. Kontaktování muzea.
 3. Třídní kapela - zapojíme třídní kapelu
 4. Spojení s partnerskou školou - návštěva dílny, dohoda nad podobou formiček na vyrážení, dohoda podmínek
 5. Druhé setkání s babičkami u konkrétní zkoušky pečení a následný výběr nejvhodnějších receptů
 6. Propočítání množství surovin, spojení s vedením školy kvůli návštěvnosti, se kterou počítají.
 7. Sepsání knihy receptů a zpěvníku a tisk.
 8. Samotné pečení na slavnost.
 9. Příprava stánku, reklamy, chystání dílniček.
 10.   Oslava 70. výročí školy.
 11.   Poděkování - závěrečné setkání s babičkami, promítání fotek, videí.
 12.   Článek na web školy + tišnovský zpravodaj.
 13.   Udržení tradice každoročním opakováním v rámci např. adventu nebo tišnovských hodů.
ČEHO JSME DOSÁHLI?
Ukrojili jsme kus znalostí o tradicích Tišnovska, navázali jsme spolupráci s Muzeem Tišnovska v Předklášteří a naše spolupráce byla tak úspěšná, že pro nás muzeum uspořádalo "Noc v muzeu". Tuto příležitost jsme ze všech v Tišnově dostali jen my.

Ukázali jsme seniorům v Centru sociálních služeb Tišnov, že nám na nich záleží - přišli jsme za nimi navázat spolupráci formou masopustní obchůzky zakončené právě v Centru sociálních služeb - zazpívali jsme jim a zatancovali a vnesli trochu radosti do života. 

Shromáždili jsme recepty na různé pečivo, jeli jsme do Brna ke dvěma sestrám - Magdaleně Čermákové a Svatavě Buršíkové. Jedná se o seniorky, které měly celý život pečení jako koníček.
Natočili jsme s nimi reportáž, vyzkoušeli si vedení rozhovoru a odvezli si 5 receptů. Pozvali jsme naše babičky i seniorky z Brna a uspořádali společné pečení. Deset babiček s deseti týmy vyzkoušely deset různých receptů. Babičky byly našimi poradkyněmi. Naučili nás udělat těsto, dohlíželi na naši práci.

Ve škole jsme naše nové znalosti z pečení předali ostatním třídám formou "Vypečených dílniček". 
Uspořádali jsme velkou akci k výročí naší školy, na kterou jsme pyšní. Vystoupila na ní kapela, tancovalo se, zpívalo se, vydali jsme zpěvník a sbírku našich receptů a prodávali jsme naše výrobky. Společně se SPŠ Jedovnice jsme vymysleli design našich vykrajovátek k výročí školy!

"Hlavní i dílčí cíle, které jsme uváděli v projektu byly zcela naplněny. Hodně nám projekt pomohl v dělení rolí a kompetencí a poznání, že všichni nemohou dělat vše, že je každý z nás výjimečný v něčem jiném. Poznali jsme, na koho je spoleh a komu naopak nemůžeme svěřit určité úkoly." 

 P-koordinátorka Kateřina Foretníková


"Zpočátku jsme měli strach, že se nám projekt nepodaří zrealizovat, potom jsme navázali spolupráci s babičkami a "tetami" z Brna a vše dostalo velké obrátky. Myslím, že jsme zvládli všechno, co jsme si naplánovali, včetně 1.vydání kuchařky včetně fotek z pečení a záznamu zkušeností s jednotlivými těsty. Překvapilo nás, jak náročné je vedení ostatních žáků - aby vše udělali tak, aby se jim pečení povedlo, sušenky jim chutnaly a taky, aby je nazdobili tak, že se budou dobře prodávat. Taky jsme zjistili, že nás všechna činnost stojí mnohem více času a potřebuje k úspěšné realizaci naši vytrvalost, že jenom nadšení nestačí k tomu, abychom věci dotáhly do zdárného konce."

Tým žáků a žaček z 4. ročníku

Pečeme napříč generacemi

Další inspirace