Zpět

„Protože v životě to není jen o odborných znalostech.“

Ing. Tomáš Vybíhal, P-koordinátor ze Střední průmyslové školy v Jedovnicích
„Protože v životě to není jen o odborných znalostech.“

„Snažím se ve studentech probouzet motivaci tím, že jim ukazuji, co je za možnosti. Sami pak chodí i mimo vyučování a chtějí si pracovat dál na svých projektech. Vidím, že to má celé smysl.“

Na škole Tom působí už víc jak 15 let. Intenzivně se věnuje oblasti robotiky - poskládej si z lega, naprogramuj a svého robota si “oživ“. Studentům nabízí nejen podporu v rámci jejich studia, ale realizovat se mohou i v kroužku Robotika, v rámci kterého pořádá vyhlášenou soutěž JedoBot.

Pořádá semináře pro pedagogy, pro zájemce z řad žáků základních i středních škol, kteří se chtějí s tímto prostředím a touto oblastí seznámit. Jednou z forem jsou připravená stanoviště, kde si mohou zájemci vyzkoušet, jak takové složení a programování robota funguje, co jsou CNC stroje a další. Na některých základních školách kroužek Robotiky přímo realizují.

Nejen robotikou je člověk živ, o čemž svědčí i oblast související s udržitelností a přírodní tematikou, která se prolínají životem školy a internátu. Díky projektu podporující výchovu k podnikavosti je to program Jedlá zahrada a Ekoškola.  

Na průmyslovou školu do Jedovnic určitě stojí za to vyrazit pro inspiraci, jak se dá pracovat s kreativitou žáků a jejich motivací, jak hledat řešení v rámci problémové výuky, která Tomovi dobře slouží při práci se studenty.

V krátkém rozhovoru můžete nakouknout pod pokličku robotiky i začínající jedlé zahrady

„Spousta studentů to baví. Zakousnou se do toho, odejdou z hodiny, že neví, přijdou do druhé hodiny a řeknou, já jsem nad tím doma přemýšlel a přišel jsem na to.“

 
 

Název školy

Střední průmyslová škola Jedovnice, p. o.

Kontakt na P-koordinátora

Ing. Tomáš Vybíhal
mail: vybihal@spsjedovnice.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • vyučuji programování
  • vedoucí kroužku Robotika
  • P-koordinátor na škole
  • koordinátor EVVO

Žákovský miniprojekt, který jsem se žáky realizoval

Outdoorový robot Ječov, SPŠ Jedovnice - tento miniprojekt řeší problém absence robota přizpůsobeného pro jízdu v terénu na obou spolupracujících školách. Díky tomuto projektu se budeme moci zúčastnit soutěží, které se konají ve venkovních prostorách.

Co mohu nabídnout zájemcům o podnikavost

  • zkušenosti koordinátora podnikavosti
  • jak pracuji se studenty v rámci programování prostředictvím problémové výuky
  • představení kroužku Robotiky

Další inspirace