Zpět

Regionální rada podnikavosti a tematická skupina Podnikavosti a EVVO

Říjnové setkání pedagogů a klíčových stakeholderů v tématu výchovy k podnikavosti v JMK.
Regionální rada podnikavosti a tematická skupina Podnikavosti a EVVO

V pondělí 2. října se konalo společné setkání členů Regionální rady podnikavosti JMK a tematické skupiny Podnikavost a EVVO. Regionální rada podnikavosti JMK (RRP) je poradním orgánem lipkového pracoviště Podnikavá mysl. Lipka stála u vzniku RRP a dlouhodobě garantovala výchovu k podnikavosti. Po ukončení projektu iKAP JMK II zůstává Lipka garantem RRP jako inovační platformy, která připomínkuje důležité systémové dokumenty, propojuje a sbírá zkušenosti a názory od důležitých stakeholderů v kraji. Nyní je podpořena projektem Implementace dlouhodobého záměru JMK a plní roli inovační platformy.

 

Celkem se sešlo dvacet devět účastníků a my máme ze zájmu o téma výchovy k podnikavosti velkou radost. Přivítali jsme známé tváře i ty nové. V úvodu zazněly aktuality a akce, které v rámci nového pracoviště Podnikavá mysl plánujeme. Nechybělo ani sdílení posunu procesu certifikace Podnikavá škola a jeho uvedení do praxe už v tomto školním roce. Regionální rada podnikavosti a její stanoviska v tému výchovy k podnikavosti jsou pro nás zásadní mimo jiné také v souvislosti příprav Dlouhodobého záměru vzdělávání v JMK.

 
 
Bouři mozků a otevřenost ke vzájemnému sdílení jsme podnítili prací ve skupinách, flipovým papírem a dvěma otázkami.
 

Jakou vidíte budoucnost Regionální rady podnikavosti ve vztahu k obsahu činnosti a jejímu formátu?
 

Jak vidíte Lipku jako garanta výchovy k podnikavosti v JMK ve vztahu ke konkrétním aktivitám a iniciativám pro období 2024 až 2028?


 

Co klíčového zaznělo

  • Propojovat aktéry v tématu výchovy k podnikavosti.
  • Inspirovat navzájem sdílením a vysílat podněty dál do praxe ke konkrétním organizacím.
  • Častější setkání s krátkými vstupy škol nebo podnikavců.
  • Jasná definice výstupů, za kterými RRP stojí.
  • Mapování novinky v tématu podpory výchovy k podnikavosti a seznamovat se s dalšími organizacemi.
  • Podpora propagace tématu výchovy k podnikavosti s rozšířením cílové skupiny o zřizovatele a rodiče.
  • Vytvořit prostor vzájemného sdílení podnikavých žáků a prezentace jejich iniciativ.
  • Věnovat se měření dopadu výchovy k podnikavosti na žáka.
  • Implementace výchovy k podnikavosti do ŠVP.
  • Podpora a ukotvení role koordinátora podnikavosti (P-koordinátora) na škole.

... a další podněty, které nezůstanou bez odezvy.

 
 

Už nyní plánujeme jarní program Regionální rady podnikavosti.
 Vyhodnocujeme sebrané návrhy a podněty v kontextu toho:

... co už se na poli podpory výchovy k podnikavosti v JMK děje,
... co by mohlo být navrženo do Dlouhodobého záměru vzdělávání JMK.
... na co se v budoucnu zaměřit a napínat síly.

Další inspirace