Zpět

Umění vidět

Web o vzdělávání pro svět, ve kterém slova nestačí.
Umění vidět
Jak porozumět fotografiím a dalšímu obrazovému materiálu? V rychle se měnícím světě, džungli médií a věku sociálních sítí se fotky, videa a obrázky stávají hlavním komunikačním nástrojem. Schopnost porozumět obrazovému materiálu je jednou ze základních potřeb dnešní doby. Nový web vám pomůže tuto schopnost rozvíjet. Hravě, skrze aktivity do výuky a další nástroje.


 

 

  • Web, který se zabývá schopností  „číst a chápat obrázky“ tedy vizuální gramotností .
  • Jako jediný v češtině, přestože v zahraničí už je vizuální gramotnost vedle té čtenářské běžnou součástí curricula.
 

Za tvorbou webu stojíTEREZA, vzdělávací centrum
Vytváří vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
Usilují o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.

Další inspirace