Zpět

„Tak, jak vedení školy podporuje nás, tak musíme podporovat i naše studenty.“

Mgr. Čestmír Krejčí, P-koordinátor z Gymnázia a Jazykové školy v Břeclavi
 
„Tak, jak vedení školy podporuje nás, tak musíme podporovat i naše studenty.“

„S rozvojem podnikavých dovedností a realizací nápadů žáků se dá kdykoliv začít. Začít pomalu a trpělivě. Ať už se vám zdá, že nápad postrádá smysl, tak je potřeba ho se žáky rozebrat, podpořit je, vysvětlit jim ano, tohle je dobrý nápad do toho se pustím, tohle by mohla být slepá ulička, tohle nemusí napoprvé vyjít.“
 

Čestmír vyučuje matematiku a fyziku. Nad rámec předmětů spolupracuje na projektu Elixír, kde se věnuje především školení a podpoře pedagogů z mateřských, základních i středních škol. Na škole se jako P-koordinátor zabývá vedením a koordinací projektů. „Jakýkoliv projekt jde ve škole skrze nebo kolem mě, snažím se ho zachytit a převést do praxe. Tak jsem se dostal také k projektům o podnikání a podnikavosti.“
 
Jak sám říká, projekt KaPoDaV a navazující IKAP II ho uchvátil v tom, že se tu potkal s podobně smýšlejícími lidmi. Společně měli možnost sdílet úvahy nad tím, jak ve škole všeobecného vzdělávání podpořit žáky, aby se dál uplatnili na trhu práce, případně neměli potřebu měnit své studijní obory na vysokých školách. Nabídnout jim něco, co by je bavilo, nebylo odtržené od reálného života a posunulo je to na budoucí profesní dráze tak, aby si dobře zvolili svůj obor nebo aby naopak mohli začít podnikat.

Na škole zavedli samostatný předmět Studentská firma. Zařazení projektů do vzdělávání v rámci studentských firem je možná běžné pro odborné školy s ekonomickým zaměřením, nikoliv však pro školy s všeobecným vzděláváním. Jaký úspěch studentské firmy na gymnáziu v Břeclavi sklízí, se můžete přesvědčit v následujícím rozhovoru. Jako bonus přinášíme samostatné video o příkladech, jak se daří některým absolventům gymnázia pokračovat v jejich podnikatelských plánech.

Podnikavosti se na škole skutečně jen málokdo ubrání

„Podnikavé kompetence u nás student získává tím, jak se vzdělává, přirozeně během studia, není třeba jít na sílu. Konkrétní kompetence se dají získávat v rámci jednotlivých předmětů.“

„Důležité je dát studentům možnost, aby sami navrhovali, sami přicházeli s nápady a my je v tom podporovali.“

„Naši studenti jsou kreativní, nápadití a ani lockdown je nezastavil.“

„Studenti si začali zvykat, že za nimi chodím s příležitostmi zapojit se do projektů nebo si příležitosti k seberealizaci vyhledávají sami.“

„Zástupci studentských firem už si cíleně vyhledávají aktivity i mimo školní rok.“

„Studenty se snažíme podporovat. To je hrozně důležité. Budete mít radost, že i žáci, kteří se ne dobře učí, jsou velmi kreativní a podnikaví a určitě se v životě uplatní.“

„Ukazovat studentům správou cestu, ale nechat je také se spálit, vykoupat se v problému, který nastane.“

„Jenom postupnými kroky docílíte toho, že budete podnikavá škola.“

 
 

Název školy

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Čestmír Krejčí
mail: kc@gbv.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • učitel matematiky, fyziky a vedoucí předmětové komise fyziky
  • předseda školské rady
  • P-koordinátor podnikavosti
  • vedoucí Regionálního centra Elixíru do škol v Břeclav

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Naše gymnázium má asi 500 žáků osmiletého a čtyřletého studia. Žáky zastupuje Studentský sněm, ve kterém jsou zvoleni zástupci jednotlivých tříd. Se studentským sněmem pracujeme jako s partnerem a umožňujeme mu realizovat nejrůznější aktivity: Dny imunity, Koláč pro hospic, Talentshow, Podcasty s učiteli, GymplHub, Napiš dopis - zachraň život, Krabice od bot k Vánocům, Studentské volby, Bleší trh, Valentýnský vzkaz, Školní merch, Burza učebnic, Hokejové utkání profesoři - maturanti.

V rámci podnikavosti se nám už třetím rokem daří provozovat v povinně volitelném předmětu Studentská firma, žákovské firmy, které podnikají. Studenty vedeme k finanční gramotnosti, zúčastňujeme se soutěží s Fablabem a Firemních dnů JMK.

Pořádáme projektové dny s legem, Setkání s vědou, Setkání s uměním, Jazykový Babylon.
Dáváme studentům prostor, realizovat své podnikavé nápady už na střední škole, podporujeme je a kontaktujeme je s centry podnikavosti v ČR.

Zapojujeme studenty do dění v obci, besed a kulturních akcí. Naši studenti jsou vítanými dobrovolníky v břeclavské nemocnici, domě seniorů, zapojili se osobně do pomoci obcím postiženým tornádem.

Jaký žákovský miniprojekt jsem se žáky realizoval

Žákovský miniprojekt Rekonstrukce půdních prostor školního klubu s cílem realizace ve spolupráci se Studentským sněmem školy a nejmladšími žáky.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • spolupráci se Studentským sněmem na naší škole, který je velkou inspirací pro nejrůznější školní i mimoškolní aktivity
  • metodickou podporu pro organizaci projektových dnů ve škole
  • metodickou pomoc při organizaci přírodovědných akcí pro žáky a také pro budoucí učitele fyziky
  • sdílení dobré praxe se studentskými firmami, které působily či aktivně působí na naší škole

 

Další inspirace