Zpět

Vyjádřete se k revizím RVP

Od 2. dubna do 31. května probíhá Veřejná konzultace k návrhu revizí RVP pro předškolní a základní vzdělávání, do kterých se podařilo prosadit i klíčovou kompetenci k podnikavosti a pracovní.  


Využijte  příležitost ovlivnit základní vzdělávání na desítky let a vyjádřete se k tomuto návrhu.

Vyjádřete se k revizím RVP

Do procesu revizí se Podnikavá mysl zapojila skrze naši kolegyni Dášu Zouharovou, proto máme obrovskou radost, že se do navrženého RVP ZV podařilo dostat i klíčovou kompetenci zaměřenou na výchovu

k podnikavosti. Nazývá se klíčová kompetence k podnikavosti a pracovní (tento název vnímejte prosím jako kompromis).

Na začátku procesu tato kompetence v zadání revizí RVP ZV nebyla, proto je opravdu důvod oslavovat! 
 

Finální verze RVP ZV vznikne až na podzim 2024, po zapracování připomínek z Veřejné konzultace, která probíhá právě teď. Využijte prosím možnost reagovat a vyjádřit se k návrhu. Dejte vědět, že máte zájem o to, jakými procesy se bude ve školách učit. Podívejte se na RVP ZV kritickým okem, upozorněte na úskalí, ale prosím, oceňte i to, co vítáte jako pozitivní změnu. Prostor k ocenění je zejména v závěru dotazníku, kde jsou otevřené otázky, vyjádřit se můžete i k jednotlivým kompetencím.

 

Na webových stránkách Veřejná konzultace RVP jsou k dispozici detailnější informace

o předkládaných návrzích revizí z pohledu čtyř cílových skupin (rodiče, učitelé, odborníci ve vzdělávání, média). Můžete si zde  prohlédnout i samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.
 

Harmonogram zavedení nového RVP ZV do praxe škol:

Jaro 2024 – v rámci veřejné konzultace nabízíme k nahlédnutí a zpětné vazbě pracovní verzi revidovaného RVP.

Školní rok 2025/26 – nový RVP začínají používat školy, které se k tomu dobrovolně přihlásí.

Školní rok 2027/28 – povinná výuka podle nového RVP na všech základních školách.
 

Další inspirace