Zpět

Žáci a učitelé ISŠA podpořili finanční gramotnost na ZŠ

Žáci i koordinátoři podnikavosti Integrované střední školy automobilní oslavili světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti workshopem pro šesté ročníky ZŠ Gajdošova.
Žáci a učitelé ISŠA podpořili finanční gramotnost na ZŠ

V týdnu 18.–24. března 2024 probíhal v ČR, ale i v celé řadě dalších zemí, světový týden vzdělávání

o penězích a finanční gramotnosti (GMW 2024).

Naši podnikaví koordinátoři spolu s žákovským týmem se do této akce také s nadšením zapojili. Připravili zábavně-naučný workshop pro děti šestých tříd ZŠ Gajdošova v Brně. Tříhodinového programu se zúčastnilo přes 50 šesťáčků a šesťaček.

Na úvod probíhala přednáška s názvem „Osobní finance, rodinný rozpočet a úskalí dluhů“, kterou odprezentovali dva žáci ze třídy PED3.
Následovala přednáška o platebních kartách, úvěrech a péči o peníze. Té se zhostil koordinátor podnikavosti, pan učitel Vladimír Válek.

Druhou částí byl znalostní test z oblasti finanční gramotnosti. Děti při něm pracovaly v týmech, radily se a měly možnost zjišťovat si údaje na internetu. Mnoho informací zaznělo v přednáškách, a tak „pomocníci“ z internetu nebyly ani potřební. Všechny týmy byly úspěšné. Z celkových 50 bodů získaly v rozmezí 42 a 49 bodů. 
 

Dalším úkolem týmů bylo sestavit rodinný rozpočet a odprezentovat jej před porotou. Týmy zpracovávaly příjmové a výdajové stránky rodinného rozpočtu, tvořily finanční rezervy a šetřily si na své sny. Aby na rozhodování nebyly sami, mohly se obracet na přidělené konzultanty, žáky ISŠA. Děti však byly opět kreativní a podnikavé a většinou vše zvládaly sami. V týmech se diskutovalo, řešilo se, na co si jednotliví členové mohou šetřit či jaké další příjmy rodina může mít.
Při samotných prezentacích padaly i kuriózní

a upřímné odpovědi, proběhlo i umělecké ztvárnění.  Tak, jak to děti bezprostředně umí.

Pět nejlepších týmů dostalo na konci akce drobné dárky. Všechny děti obdržely certifikát za absolvování akce. Celé dopoledne proběhlo ve tvůrčím duchu, děti si uměly se vším poradit.
 


Skvělý byl i pracovní žákovský tým ISŠA, a to jak žáci, kteří se podíleli na přípravě testu, certifikátů či ceníků, tak i žáci, kteří působili v roli školitelů a konzultantů (PED1, PED3).

Do přípravy se zapojili i naši praktikanti, vysokoškolští studenti z MUNI PdF.

Byl to dobrý den!

Ing. Ludmila Čápová, P koordinátorka podnikavosti
Ing. Vladimír Válek, P koordinátor podnikavosti

Další inspirace