Inspirace

Nechte se inspirovat příběhy z praxe učitelů i žáků, které si můžete přečíst nebo poslechnout v rozhovorech s nimi.  Najdete tu několik příkladů, jakou formou je možné výchovu k podnikavosti přenést do vašich sboroven.  

Aktuality vám přináší novinky a události, které se dějí v tématu výchovy k podnikavosti. Doporučujeme další instituce a iniciativy podporující různou formou rozvoj sady podnikavých dovedností. 

Žákovská konference byla tržnicí plnou nápadů

Uspořádali jsme druhý ročník konference pro party žáků a žaček, kterým se podařilo realizovat nápad či společný projekt, a navázali jsme tak na loňskou zdařilou akci Mysl v akci.
Žákovská konference byla tržnicí plnou nápadů