Zpět

Zasejte podnikavý kroužek a sklidíte podnikavé žáky, SŠTE Olomoucká Brno

Ekonomie a sebepoznání mohou jít ruku v ruce.
Zasejte podnikavý kroužek a sklidíte podnikavé žáky, SŠTE Olomoucká Brno

Nechte se inspirovat dalším příkladem dobré praxe, kterou pracovně řadíme do oblasti „Podnikavá sborovna. Mají tu své místo aktivity a iniciativy jednotlivce nebo celého sboru, které posouvají výchovu k podnikavosti na škole zase o kus dál. Jejich přidanou hodnotou je srozumitelná forma a přenositelnost jako inspirace pro jiné školy.

Sdílíme s vámi příklad naší P-koordinátorky Petry Julinkové ze Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, jak se dá výchova k podnikavosti zasadit do předmětu ekonomie. Můžete mít jistotu, že jste ve své pedagogické praxi udělali všechno proto, aby vám vzešli podnikaví absolventi, kteří budou znát svoji SEBEhodnotu, čelit nástrahám velkého světa a mimo jiné úspěšně sklízet na trhu práce.
 

Myšlenka, která vedla Petru k realizaci kroužku „Podnikavost“, byla prostá:


„Je výborné, že žáky ekonomického oboru vybavíme ekonomickými znalostmi, znalostmi z oblasti podnikání, ale už je nenaučíme, jak rozumět sami sobě, svým emocím. Dále jak řešit konflikty, jak se stavět k životním krizím, jak poznat a zvládat manipulace, umět vyjednávat a podobně“.
 

„Je dobré, že žáci umí vytvořit podnikatelský plán, ale neméně důležité je také umět ho správně odprezentovat, a to včetně reakcí na útočné dotazy případných investorů. Pokud studenti neumí kreativně a zároveň s využitím kritického myšlení reagovat na aktuální situace ve společnosti, pak je jejich vzdělání jen poloviční a k úspěchu často nepovede.“
 

Necháváme slovo Petře:
Tématy osobnostního rozvoje a otázkou „Kdo jsem“, jsem se zabývala, co si pamatuji. Začlenění se do projektu P-koordinátor a zároveň uzavírání škol v době covidové, mě přivedlo k myšlence, že dostuduji a zpracuji mnohá témata, která by mohla absolventům naší školy v praktickém životě pomoci a začala jsem vytvářet tento kroužek.
 

Od vedení školy jsem měla plnou podporu.


Výše zmíněná témata pak v kroužku začleňuji přímo do ekonomických témat, kdy se věnuji se žáky moderním trendům v oblasti zaměstnávání, managementu a marketingu.
 

Navíc se nám povedlo v rámci tvorby nových ŠVP začlenit mnohá z těchto témat do výuky ve 4. ročníku.
 

Je zjevné, že žáci o témata sebepoznání a seberozvoje mají opravdu zájem.


 

 

Probíraná témata v rámci kroužku

 

 • Neuromarketing, Internetový marketing

 • Freelancing, start-upy, investice do start-upů

 • Moderní přístupy vedení společností – moderní management, manažerské triky, hybridní práce, radikální otevřenost, budoucnost práce

 • Emoce a mysl, nastavení mysli

 • Pozornost

 • Prokrastinace

 • Manipulace

 • Konflikt

 • Jak zvládat krize?

 • Kreativní myšlení

 • Jak vystupovat a mluvit před lidmi

 • Vyjednávání – zvládání námitek

 • Asertivita

 • Obchodní etiketa

 • Digitalizace a jak nám může pomoci – doba digitální, HOT

 • Kritické myšlení, vznik dezinformací, Cambridge Analytica  
 
no gallery

Další inspirace