Zpět

Známe program podnikavé konference

Jak na celoškolní přístup k výchově k podnikavosti? O tom bude 4. ročník podnikavé konference pro všechny vzdělávající v Jihomoravském kraji. 

Provedeme vás od pilířů a hodnot podnikavé školy až ke konkrétním příkladům dobré praxe.
Známe program podnikavé konference
Jaké jsou principy a hodnoty podnikavé školy? S jakými přínosy i výzvami se setkávají školy, které výchovu k podnikavosti systémově rozvíjí? A jak to dělat v souladu s revidovaným kurikulem? 

To se dozvíte už 4. června na letošní podnikavé konferenci.  Přečtěte si, co pro vás připravujeme a přihlaste se.
 
  • Kvalitní škola a výchova k podnikavosti
Jak vnímá rozvoj výchovy k podnikavosti Česká školní inspekce? Kde se tato oblast potkává s klíčovými dokumenty jako jsou RVP a metodická podpora Kvalitní školy? Těšte se na rozhovor, který nastíní, jak podnikavost pomáhá školám naplňovat požadavky ČŠI.
 
  • Esence školy žijící podnikavost 
Jak mohou sdílené hodnoty a formulovaná vize pomoci škole, aby žila podnikavost naplno? Co je esencí školy, která jde naproti podnikavým kompetencím svým každodenním fungováním? Ivana Kubát Chlubná, expertka na rozvoj podnikavosti ve vzdělávání přinese inspiraci, jak využít sílu sdílené vize a hodnot při směřování sborovny i celé školy k celoškolnímu přístupu k podnikavosti.
 
  • Pilíře podnikavé školy v praxi 
Do panelové diskuse pozveme vedení čtyř škol, které se v tomto školním roce zapojily do procesu certifikace Podnikavá škola. Zaměří se na čtyři pilíře podnikavé školy (podnikavé vedení, podnikavá sborovna, podnikavá výuka, propojení se světem). Nasdílí nám praktické zkušenosti, např. co jim ve kterém pilíři zafungovalo a pomohlo rozvíjet systémovou podporu výchovy k podnikavosti.
 
  • Propojení a sdílení 
Kde je ve vaší škole prostor a kde naopak rezervy pro rozvoj celoškolního přístupu k výchově k podnikavosti? Jaké nástroje a metody jsou nejúčinnější? O tom budete debatovat s kolegy a kolegyněmi ze školství.
 
  • Ocenění škol zapojených do certifikace Podnikavá škola
Předáme ocenění prvním školám, které se zapojily do certifikace Podnikavá škola a podařilo se jim dosáhnout jedné ze tří úrovní. Jsou to školy motivované rozvíjet výchovu k podnikavosti.
 
  • Odpolední workshopy
V rámci tradičních odpoledních workshopů vám nabídneme vyzkoušení neotřelých vzdělávacích metod, představení práce s vizí a hodnotami, tipy jak zařazovat inovativní prvky do výuky nebo jak změny komunikovat ve sborovně, ale také rodičům.
 
  • U šálku kávy 
Nespěchejte domů ani do školy. Nakonec si u dobré kávy posdílejte zážitky z dnešní konference se svými kolegyněmi a kolegy i novými známými nebo třeba naplánujte budoucí společné akce.
 

 

Další inspirace