Zpět

Strach má velké oči, ZŠ a MŠ Šanov

Proměna strachu v umělecké dílo.

Aktivita byla zařazena z důvodu nedostatečného odhodlání při výtvarné výchově. Mnoho žáků  zaujímá postoj „já neumím kreslit“ a dělalo jim velké potíže vůbec s prací začít.  Prostřednictvím otázek odkud pramení strach, jak spolu souvisí strach a odvaha, co znamená  paralýza strachem, jsme krom jistého odhalení svých zdrojů strachu došli k neuvěřitelným  uměleckým dílům.


 


P-koordinátorka

Mgr. Eva Plešová, ředitelka ZŠ a MŠ Šanov

Cíl aktivity

Podpořit u žáků rozvoj kreativity, sebepoznání a uvědomění si své  odvahy při začínání s něčím novým. Posoudit svůj výkon a ocenit výkon jiných.

Cílová skupina

6. třída

Časová dotace

20–30 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita Žák vysvětlí, co je to kreativita, a jak se používá v různém prostředí
Práce s nápadem Žák si cení nápadů ostatních a sám má konstruktivní návrhy.
Silné stránky a efektivita Žák vysvětlí vlastní silné a slabé stránky a to, čím  dokáže týmu nejlépe přispět.  
Motivace a vytrvalost Žák ve složité situaci volí nejlepší možnou cestu vpřed  namísto toho, aby se vzdával.
Mobilizace ostatních Žák se účastní skupinové diskuse a odpovídá na otázky.
Učení se ze zkušeností Žák rozlišuje pozitivní a negativní emoce a adekvátně  na ně reaguje.

Pomůcky

Papírová předloha (pomačkaný igelitový sáček se nakopíruje na prázdný  list), pastelky, Centropen nebo fix.
 

Než jsme začali tvořit

Na začátku jsme si se žáky položili několik otázek:
 
  • Jak vnímáte strach?
  • Jak lze chápat rčení, že „strach má velké oči“?
  • Odkud strach pramení?
  • Jak spolu souvisí strach a odvaha?
  • Co znamená paralýza strachem?
  • Je důležité si uvědomit, že se bojíme věcí, které nevidíme, neznáme nebo jsme je nezkusili.

Samostatná kreativní práce

Žáci na papírovou předlohu s nakopírovaným „stínem“ domalují dle své představivosti  konkrétní barevné tvary.

TOP 3

Práce jsme vystavili a vzájemně si svá umělecká díla se zájmem prohlédli.

Žáci vybírali vždy tři podle jejich soudu nejlepší práce. Svůj výběr komentovali, vybrat mohli  i svou vlastní práci. V závěru i učitel zvolil svých TOP3. Každý svůj komentář zaměřoval na  sledované cíle. Tedy jak kdo kreativně uchopil práci se strachem a co za pocit může jeho  umělecké dílo vyvolat v tom druhém. Je zřejmé, že zde jsou kritéria spíše o vnímání než jasně  definovanou proměnnou.

Jak to dopadlo

Výtvarná aktivita téma ukotvovala a zároveň přispěla k rozvoji kreativního myšlení. V závěru  žáci rozvíjeli schopnost vyjádřit svůj názor, ocenit svůj nápad nebo nápad spolužáka, přijmout  pochvalu nebo kritiku. Došlo k uvědomění si strachu jako negativní emoce, která je může  potrápit, a že se s podobnou věcí setkávají i ostatní. Brzy se dokázali ponořit do kreativního  ticha, které jsme zbytečně nepřerušovali. Žáci v této aktivitě zažili úspěch, protože ani nebylo  co pokazit a výsledek je pro různorodost ztvárnění velmi bavil. Ujasnili jsme si pojmy inspirace,  nápad, abstraktní a konkrétní.
 

Materiál a inspirace

„Každému nápadu u nás věnujeme pozornost,“ říká Mgr. Eva Plešová, ZŠ a MŠ Šanov

Další materiály