Zpět

Doporučení ředitelům aneb Desatero podnikavého ředitele

Reakce na naléhavou potřebu praxe vychovávat absolventy škol podnikavé v oblasti profesní, osobní, společenské, environmentální, sociální.

 Podnikavost začíná a končí u podnikavého učitele a ředitele

 

Doporučení ředitelům škol k podpoře výchovy k podnikavosti (2020)

 


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

pedagogové, koordinátoři podnikavosti proškolení v rámci projektu KaPoDaV, jsou přesvědčeni, že podpora výchovy podnikavých absolventů není složitá – s ohledem na zkušenosti z vlastních škol navrhli desatero kroků, které mohou usnadnit každé škole cestu k podnikavosti:

1. Seznamte se s tématem podnikavosti

Co se tím myslí, co se děje a proč? K tomu můžete využít například semináře iKAP JMK II.


2. Ustanovit alespoň jednoho pedagoga koordinátorem podnikavosti

Umožněte mu absolvování studia P-koordinátora, podpořte jeho pozici v pedagogickém sboru.


3. Budujte tým pedagogů podporujících podnikavost žáků

Umožněte pedagogům proškolení v tématu a vzájemného sdílení zkušeností.


4. Společně s kolegy a P-koordinátorem vypracujte profil podnikavého absolventa školy

Promyslete metody a formy výuky, kterými žáky vaší školy povedete systémově (koncepčně) k osvojení profilu podnikavého absolventa školy.


5. Podporujte komunikaci a spolupráci mezi učiteli a žáky

Podporujte nápady podnikavých pedagogů a aktivních žáků, jejich hodnocení, realizaci a reflexi.


6. Nebraňte podnikavosti žáků, protože bez ní se v životě neobejdou

Důvěřujte jim, přeneste na ně určitou část odpovědnosti za vlastní vzdělávání, zapojte se do spolupráce se školou a komunitou.


7. Motivujte pedagogy i žáky k podnikavosti inspirativními příklady z praxe

Vycházejte z toho, co už ve škole děláte, jak podnikaví už jste. Nebojte se překážek. Drobnými a promyšlenými kroky usilujte o vystoupení svých pedagogů z jejich aktuální komfortní zóny.


8. Vysvětlujte rodičům i zřizovatelům, že podnikavé projekty a programy jsou pro jejich děti stejně důležité jako angličtina a matematika

Trénujte dovednosti důležité pro rodinný, společenský i profesní život.


9. Podnikavou školu dělají podnikaví učitelé, podnikavý ředitel

Rozvíjejte vlastní podnikavé kompetence, přijímejte další podnikavé učitele, pamatujte na vybavenost, ocenění žáků i pedagogů, prezentaci vašich inspirativních činností na veřejnosti.


10. Průběžně se ohlížejte za tím, co se ve škole dělo, co nového jste zkusili

Vyhodnocujte, zda na tom chcete dál pracovat, zda to chcete vylepšovat nebo je to něco, co vám nic nepřineslo a nechcete do toho dál vkládat energii. Taková možnost volby je pro kolegyně a kolegy velmi osvobozující a o to víc motivační na něčem inovativním pracovat.

 

Má to smysl a rádi vám poskytneme metodickou podporu.

Další materiály