Zpět

Plátno obchodního modelu Business model canvas (BMC)

Rozvíjejte se žáky podnikatelský nápad.

Plátno obchodního modelu je nástroj, jak mohou studenti diskutovat a prezentovat svůj nápad a podnikatelský záměr prostřednictvím jednoho listu papíru. Základem Business Model Canvas (BMC) je devět oblastí, které na sebe logicky navazují a jsou vzájemně propojeny.
 

Cíl nástroje

Cílem bylo rozvíjet se žáky podnikatelský nápad, otestovat ho a jasně stanovit, které činnosti pomáhají firmě vydělávat peníze.

Rozvíjená podnikavá dovednost

Práce s vizí a finanční gramotnost.

Cílová skupina

2. stupeň ZŠ, SŠ


Než začnete

Při rozvíjení vymyšleného nápadu může být užitečné, aby žáci přemýšleli nad obchodním modelem, v rámci kterého by byl jejich nápad udržitelný. Dobrý způsob, jak může projektový tým udržet krok se svým obchodním oddělením při rozvoji nápadu a jeho testování, je vyplnit plátno obchodního modelu (BMC) a mít ho na očích. BMC je jednoduchá šablona, ​​kam studenti zadají informace o toku příjmů, klíčových slov, které budou potřebovat uzavřít, tedy prostředcích potřebných k fungování. Můžete studenty požádat, aby BMC v rámci procesu opakovali, protože během zpřesňování nápadu a přechodu k implementaci budou jednotlivé prvky měnit.

Kroky

  • Vytiskněte si BMC pro jednotlivé členy týmu.
  • Požádejte je o vyplnění oddílů plátna. Upozorněte je, že pokud plátno vyplňují poprvé, nemusí vyplnit všechno, protože tam určitě budou nějaké neznámé.
  • Vyzvěte žáky, aby si při vyplňování občas udělali přestávku a případně získali další informace.
  • Jakmile budou hotovi, vyzvěte žáky, aby BMC vyvěsili ve své třídě. Připomeňte jim, že v průběhu projektu bude nutné BMC revidovat.

 

 

Jednotlivé kroky práce s modelem, jak jdou po sobě

 

Doplňující zdroje

Šablona a podrobný popis jednotlivých oblastí Plátna obchodního modelu:
http://www.freshconsulting.cz/download/bmc.pdf
Jednoduchá vizualizace, o čem plátno obchodního modelu je:
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&t = 2 s


Zdroj

Převzato z anglického originálu EntreComp playbook: Entrepreneurial learning beyond the classroom


 
 

Další materiály