Zpět

Dva v jednom, Gymnázium a SOŠ Mikulov

Dejte žákům příležitost zvelebit nevyužitý prostor v souladu s udržitelností.


Chtěli byste dostat na svou zahradu nebo pozemek více ptačích sousedů a užitečného hmyzu? Není to nic nemožného. Projekt řeší úpravu nevyužitého pozemku v areálu kolem školní dílny, kde vznikla venkovní učebna a odpočinková zóna, jejíž provoz je bez nároků na energie. Proto název Dva v jednom. Vznikl otevřený prostor vybavený pracovní plochou – netradičním stolem se sedacím nábytkem. Mobiliář je vytvořen převážně z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Součástí zázemí jsou vysázené medonosné rostliny a byliny, vyvěšené ptačí budky, hmyzí hotely a vyřešený záchyt dešťové vody. Hmyz je pro naši planetu životně důležitý, pomáhá nám s opylováním a je zásadní pro úrodu. Ptáci jsou další pomocníci v boji s hmyzem a škůdci. Proto je lépe vyvěsit ptačí budku než používat chemické postřiky. Těšíme se na ptačí námluvy. Najdeme zde i tabule s informacemi o příčinách a důsledcích klimatické změny.
 Škola

P-program

Kontakt na garanta

Hana Mikulíková
mail: hana.mikulikova@gssmikulov.cz

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci víceoborové třídy druhého ročníku složeného ze strojních mechaniků, cukrářů a kuchařů-číšníků.

Cíl aktivity

Upravit nevyužitý pozemek v areálu kolem školní dílny, kde vznikla venkovní učebna a odpočinková zóna, jejíž provoz je bez nároků na energie.

 

 

Plánování a příprava Podnikavého dne

Tým tvořili žáci víceoborové třídy druhého ročníku složeného ze strojních mechaniků, cukrářů a kuchařů-číšníků (2.CS). Jádro týmu tvořili chlapci strojní mechanici. V rámci výuky odborného výcviku týdně věnovali cca jednu vyučovací hodinu projektu.
 
 • Na počátku si žáci ujasnili, jaké budou mít role, zjistili své silné a slabé stránky, protože role byla spojena s přijetím odpovědnosti.
 • Žáci si vytvořili sdílenou tabulku, kam si průběžně zapisovali úkoly, termíny a finance, tím se i vzájemně kontrolovali a mohli sledovat stav příprav na Podnikavý den. Do dokumentu měl přístup i učitel, který mohl případně pomoci, pokud práce stagnovaly nebo se snížila aktivita žáků.
 
 
 • Žáci navrhli plánek efektivního využití pozemku kolem haly s cílem vytvořit zázemí pro výuku a odpočinek s přesahem k řešení změny klimatu.
 • Zpracovali si finanční plán a rozpočet, hledali různé dodavatele, oslovili učitele i spolužáky ohledně pomoci při zajištění rostlin a materiálů.
 • Nakoupili potřebné věci pro zajištění zamýšleného projektu: soupravu na instalaci zachycení dešťové vody ze svodu do sudu, semena medonosných rostlin.
 • Nařezali dle plánku desky na ptačí budky, zajistili materiál na hmyzí hotely, připravili potřebné nářadí a náčiní. Vyhledávali si podklady pro informační tabule.
   


 


O čem byl náš Podnikavý den

Celkem se na realizaci Podnikavého dne podílelo 27 žáků z víceoborové třídy (2.CS), věková skupina 16–17 let, a čtyři vyučující.
 
Během Podnikavého dne se žáci rozdělili do několika skupin. Každá měla své zadání: vytvořit informační tabule, vysadit rostliny a vysít semena, vyrobit ptačí budky a hmyzí hotely, vyrobit koš na basketbal, zapojit a instalovat soupravu na dešťovou vodu.

 


8:00–8:15

Sraz všech účastníků, organizační pokyny, rozdělení do tří pracovních týmů.

8:15–12:30

Práce v týmech (1. výroba ptačích budek + hmyzích hotelů + výsadba rostlin, 2. výroba informačních cedulí, 3. výroba basketbalového koše a zázemí pro záchyt dešťové vody).

12:30–13:00

Společná práce týmů a závěrečná fáze.

13:00–13:30 

Reflexe celého dne.


Skupiny postupně plnily svá zadání a na konci dne se sešly na společném místě, které se díky nim, proměnilo.
 

Co se nám povedlo a co po nás zůstalo

 • deset ptačích budek

 • dva hmyzí hotely

 • vysazené medonosné rostliny
 • výsev semen louky
 • venkovní mobiliář z přírodních a recyklovaných materiálů

 • stůl a lavičky

 • zázemí pro záchyt dešťové vody informační tabule

 • basketbalový koš

 • zázemí pro badatelskou činnost a výuku
 • zázemí pro relaxaci


 


My a klima

Pro realizaci Podnikavého dne jsme vybrali prostor kolem školní dílny, kam chodíme na praktické vyučování a odborný výcvik. Uvědomili jsme si, že nám chybí venkovní učebna a relaxační zóna neboli Dva jednom.
 • Chod tohoto zázemí má být nenáročný na energie a tedy na emise CO2, tzn. využíváním přirozeného osvětlení, zelenou klimatizací, zastíněním.
 • Využitím odpadové dešťové vody k zálivce rostlin šetříme pitnou vodu.
 • Instalací ptačích budek, hmyzích hotelů a výsadbou medonosných rostlin přispíváme ke zvýšení biodiverzity. Výstupy projektu směřují k informovanosti a mitigaci.
 

 

Životní prostředí jednoduše pro život

Při výrobě venkovního mobiliáře jsme využívali recyklovaný nebo odpadový materiál, např. stůl je vyroben z dřevěné cívky na kabely, lavičky z odpadového dřeva, kovové části jsme získali z vyřazených školních lavic. Pro zalévání rostlin využíváme zachycenou dešťovou vodu. Během vegetačního období budeme okolí rostlin mulčovat, abychom omezili odpar a půdu udrželi vlhkou a kyprou. Při výsadbě jsme půdu obohatili o kompost, a tím zlepšili půdní život a strukturu půdy. Medonosné rostliny jsou pastvou pro včely, hmyzí hotely a ptačí budky pomáhají při rozmnožování živočichů, kteří se nám v dospělosti odvděčí nejen opylováním květů, ale také biologickým bojem se škůdci.
 


Bez reflexe není učení

Reflexe probíhala již v nově vzniklém prostoru za pomoci karet. Venkovní učebna dala prostor pro zhodnocení proběhlých aktivit. Co se nám podařilo, co bychom udělali jinak, co jsme podcenili, s kým se nám dobře spolupracovalo, co nás překvapilo. Do závěrečné reflexe byli zapojeni žáci třídy 2.CS a učitelé, kteří je provázeli celým projektem.
 • Žáci si sami zkusili organizovat projekt.
 • Učili se z chyb, zjistili, jak je důležitá spolupráce a spolehlivost.
 • Získali nové informace o změně klimatu a jejich dopadech na náš každodenní život.
 • Vyrobili skutečné výrobky, a tím pozitivně přistupují ke změně klimatu.Použité a doporučené zdroje

www.veronica.com
www.prirodnizahrady.cz

Další materiály