Zpět

Jak si představuji své podnikání, SŠ polytechnická Brno, Jílová

Dejte žákům čas a prostor a začnou sypat nápady z rukávu.P-koordinátorka

Cíl aktivity

Projekt má žákům ukázat možnosti podnikání napříč směry a oblastmi. 

Cílová skupina

Žáci střední školy.

Časová dotace

4 - 6 vyučovacích hodin

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Práce se zdroji, kreativita, spolupráce, digitální dovednosti, hledání souvislostí, hledání různých řešení, motivace a vytrvalost, práce s nápadem.

Pomůcky

Psací potřeby, papír formátu minimálně A3 nebo počítač - programy a aplikace dle dovedností žáků.

Než jsme začali tvořit

Žáci jsou na začátku oboru Podnikání a zakládají si své vysněné, ale fiktivní firmy. Je třeba se ale zamyslet nejen nad předmětem podnikání, ale i nad celkovým provedením.
 

Díky projektu se žáci mohou zamyslet nad svým nápadem k podnikání a nad tím, jaké na ně kde čekají nástrahy, jaké překážky musí překonávat a jakým způsobem se mohou dostat ke svému vysněnému a stanovenému cíli. Nebo naopak mohou přijít na fakt, že nápad nebyl na žebříčku nejlepších a na základě toho se rozhodovat jinak.
 

 

Jdeme na to

Žáci tedy měli již jasno, jak zní úkol a rozhodovali se dle svých schopností a dovedností, zda budou pracovat na počítači a tvořit něco v elektronické podobě nebo zvolí starou dobrou metodu - tužka, papír. Žáci mají své “firmy” ve skupinkách i jednotlivě a ve stejných uskupeních měli i pracovat na zadaném úkolu.

 

Nejdříve diskutovali - nápady i “jak na to”, pak si rozdělili práci, spolupracovali a následně bylo vidět, jak jim vzniká projekt pod rukama.
 


Co se nám podařilo

Struktura celého projektu fungovala dobře. Projekt byl na začátku představen, nastíněn a dále pokračoval již ze stran žáků, jejich aktivity, kreativity, představ, přes skupinovou (týmovou) práci, komunikaci, až po výsledný efekt. Většina se projektu zhostila skvěle. Oceňuji zejména jejich odlišnost a to, že každý pracoval se svým nápadem. Ve výtvorech se tak objevuje ať už komiksové ztvárnění příběhu, vtipné podání představ či reálné ztvárnění hrozeb v podnikání.
 

Variace


Určitě lze zpracovat více či méně technicky nebo na menší či větší formáty. Taktéž lze zadat tvorbu například jen komixu nebo jen za použití obrázků (beze slov) a podobně.
 

 

Podněty pro reflexi žáků


Navazovat budeme určitě závěrečnou prezentací prací žáků. Ráda bych, aby své nápady přiblížili ostatním a sdělili tak nejen své představy, ale rovněž i například své “strachy” a obavy z podnikání či kreativních nápadů.
 


Prezentace a vlastní vyjadřování žáků tak shledávám i potřebné a užitečné zejména v rozvoji kompetence komunikace a vyjadřování a v neposlední řadě rovněž i jako skvělou přípravu na maturitní zkoušku.
 

Dobrá rada


Určitě bych doporučila snahu o nenarušení vlastního myšlení a kreativity žáků. Při přílišném směrování pak hrozí, že žákům bude vnucena představa a myšlení vyučujícího, než aby používali své vlastní nápady. Dále určitě doporučuji nějakou formu podpory a motivace.
 Další materiály