Zpět

Komunikační canvas jako týmový nástroj

Jednoduchý pracovní list pro strukturování a záznam klíčových argumentů.Pracovní list, který pomůže vám nebo vašim žákům sladit definici cíle daného sdělení a jeho očekávaný dopad na publikum. I to je součást procesu řízení a dalšího plánování. Můžete ho využít v případě plánování vaší výuky nebo se žáky během řízení projektového procesu. 

Následující text je převzatý od Michala Andery Jak najít přesvědčivé argumenty.
 


Komunikační canvas funguje skvěle jako týmový nástroj. Práci s ním je nejlepší rozdělit na dvě fáze. V první fázi každý pracuje sám a plní komunikační canvas individuálně. Následuje fáze týmová, kdy si všichni členové představí obsah, který vytvořili. V následné diskuzi vybírají nejdůležitější informace a těmi doplňují canvas týmový.
 
 
Nedochází ke ztrátě zajímavých myšlenek, které by ve skupinové diskuzi mohly zapadnout. Výsledný canvas zachycuje týmovou shodu.
 


Má čtyři sekce, které reprezentují

 1. Publikum
 2. Obsah sdělení
 3. Význam zprávy
 4. Otázky

Do každého pole zaznamenáváme informace spojené s daným tématem.
 

1 Publikum

Začínáme v pravé části canvasu pod piktogramem panáčka. Ten reprezentuje publikum, na které chceme s naší zprávou cílit. Popisujeme, s kým chceme mluvit — cílové skupiny.
 
 • Můžeme vytvářet fiktivní postavy, které reprezentují společné vlastnosti daného segmentu.
 • Zaznamenáváme také charakteristiky, které zvolené publikum od jiného odlišují.


2 Sdělení

Pod piktogram dárku shrnujeme obsah sdělení. Snažíme se zachytit sdělení ve třech až pěti větách.
 
 • Co chceme říci?
 • Co je jádrem našeho sdělení?
 • Jakou očekáváme změnu chování potom, co zprávu přijmou?
 • Co chceme, aby například po shlédnutí videa, poslechnutí podcastu, přečtení článku, vyslechnutí našeho sdělení udělali?
 

3 Význam zprávy (kontext)

V levé části canvasu pod piktogram vykřičníku píšeme informace týkající se života našeho publika. Tato část nám pomáhá vcítit se do příjemce zprávy a hodnotit její hodnotu. Snažíme se odpovědět na otázky níže.
 
 • V jaké jsou životní (pracovní) situaci a jak s ní naše zpráva souvisí?
 • Proč by nám měli věnovat pozornost?
 • Proč je pro ně naše zpráva důležitá?


4 Otázky a námitky

V prostřední spodní části canvasu se pod obrázkem otazníku věnujeme předpokládaným otázkám ze strany příjemců zprávy. Zmapování případných protiargumentů nám pomůže se na ně dobře připravit. V ideálním případě je můžeme zakomponovat do našeho sdělení a zvýšit tím svoji důvěryhodnost.
 
 • Na co se nás nejspíše zeptají?
 • Jaké vznesou námitky?
 • Jaké mohou mít obavy?

 

Další materiály