Zpět

Krabičky na karty Pokémonů, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

Tip, jak zlákat žáky k měření délek, podpořit jejich finanční gramotnost a kreativitu.
 P-koordinátorka

Jitka Muchová, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

Cíl aktivity

Seznámit se s krabičkou (pojmy - kvádr, povrch kvádru), vyzkoušet si změřit její rozměry a poskládat ji a vyzdobit přední stranu.

Cílová skupina

1. ročník

Časová dotace 

2 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, pracovní zručnost, spolupráce, kalkulace ceny.

Pomůcky

Krabičky, kreslící pomůcky, pravítko.
 


Než jsme začali tvořit

Na počátku  byla motivace  vymyslet výrobek na vánoční jarmark. Vzhledem k tomu, že u dětí na 1. stupni probíhala velká výměna karet Pokémonů a bylo potřeba je uložit, zrodil se nápad, objednat krabičky, vyzdobit je a nabídnout k prodeji.
 


Jdeme na to

  • Nejprve jsme změřili rozměry karet.
  • Ve spolupráci s rodiči jsme vyhledali a objednali vhodné krabičky.
  • Poskládali jsme je a naučili jsme se určit jejich jednotlivé stěny k výzdobě.
  • Navrhli jsme si plán a vyzdobili.
  • Nakonec jsme je zabalili a pobavili se o ceně, za kterou je budeme nabízet.

 


Co se nám podařilo

Všechny výrobky se nám podařilo prodat. Předtím si děti vyzdobily i krabičky, které si odnesly domů. 

Nejobtížnější bylo sestavování krabičky z pláště a určit místo výzdoby. Došlo přitom ke spontánní pomoci druhým, kterým se to nedařilo. Zajímavá byla i diskuze o ceně krabičky, pokrytí nákladů a jejich prodej.  

 

Další materiály