Zpět

Kreativita při výuce chemie - Elektrárny, ZŠ a MŠ Deblín

Centra aktivit na 2. stupni. Nastudovat, sestavit, distribuovat, vyhodnotit. 
 P-koordinátorka

Zdenka Smékalová, ZŠ a MŠ Deblín

Cíl aktivity 

Činnostní učení žáků je to nejlepší k rozvíjení jejich měkkých dovedností a kreativity. A tak vznikla koncepce druhostupňových center aktivit v hodinách chemie. Cílem center aktivit - Elektrárny bylo zjistit, jak fungují různé typy elektráren, vytvořit model vybrané elektrárny, zjistit jak funguje distribuce elektřiny do oběhu a možné úspory energie.

Cílová skupina 

9. třída

Časová dotace

8 vyučovacích hodin (1+6+1)

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, kreativita, sebehodnocení, práce s časem a dodržení daných kritérií.

Pomůcky

Aplikace ENERMIX - tablety, psací potřeby, lepidla, kartony, papíry a další materiál pro výrobu modelů elektráren.

 

Než jsme začali tvořit

Žáky jsme rozlosovali do tří skupin, ve kterých si následně zvolili šéfa. Žákům pak byla představena náplň tří center, ve kterých se v průběhu dalších šesti vyuč. hodin vystřídaly všechny skupiny. V každém centru strávila skupina dvě vyuč. hodiny, během kterých plnila zadaný úkol. Popis jednotlivých center samozřejmě obsahoval také kritéria práce a hodnocení a nesměl chybět cíl.

První vyučovací hodinu jsme věnovali rozlosování do skupin, seznámení se s průběhem center, volbě šéfů a losování elektrárny. Po proběhnutí center jsme ještě věnovali 1 hodinu pro evaluaci a shrnutí práce v centrech.
 

Aby žáci měli dostatečné informace, ze kterých by mohli čerpat, zúčastnili jsme se v průběhu center také virtuální prohlídky elektráren, kterou zdarma nabízí ČEZ základním a středním školám. Měli jsme tak příležitost nahlédnout do míst, kam se běžně člověk nemá příležitost podívat. 
 

 

Jdeme na to 


V 1. CENTRU VÝSTAVBY ELEKTRÁRNY žáci vyráběli model elektrárny, kterou si vylosovali.
 

Cíl: Postavte model elektrárny a definujte základní znalost jejího fungování.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Kritéria práce: Zvolte si šéfa skupiny (šéf zodpovídá za to, že pracují všichni členové skupiny,   spolupracují a vhodně komunikují). Model musí obsahovat základní informace o daném typu elektrárny.

Inspirujte se videem ze ZŠ Horácké náměstí 13, Brno.


Ve 2. CENTRU DISTRIBUCE ELEKTŘINY si žáci vyzkoušeli simulaci řízení elektrizační soustavy sestavené z různých energetických zdrojů pomocí energetické hry Enermix. Podílu jednotlivých typů zdrojů se říká „energetický mix“ a není vůbec jednoduché jej správně sestavit. Na jeho složení závisí také složitost práce centrálního dispečinku elektrizační soustavy, který ve dne v noci reguluje výkon těchto zdrojů, aby zajistil důležitý balanc mezi výrobou a spotřebou.
 

Cíl: Uvědomit si, že se různé zdroje elektrické energie liší nejen palivem a výkonem, ale i možnostmi regulace. Žáci tedy řešili v jakém pořadí jednotlivé zdroje zatěžovat, které použít v základním zatížení a které jenom k doladění energetických špiček.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Kritéria práce: Přihlaš se do aplikace ENERMIX (zaregistruj se, ať můžeš sledovat své zlepšení v řízení elektráren a doložit také svoji práci). Pročti si, jak řízení elektráren probíhá. Pusť se do řízení elektráren (v průběhu zjistíš, jak která elektrárna funguje).


Ve 3. CENTRU VÝVOJE A INOVACÍ žáci dostali za úkol vymyslet a navrhnout  zlepšení místa nebo procesu tak, aby zlepšili energetickou situaci buď modelové domácnosti nebo většího celku (obce, podniku, kraje) a směřovali k úsporám, výrobě nebo přeměně energie.

Cíl: Návrh zlepšení energetické situace.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Kritéria práce: Vyhledej, vymysli nebo navrhni zlepšení místa nebo procesu tak, abys zlepšil energetickou situaci buď modelové domácnosti nebo většího celku (obce, podniku, kraje) - směřuj k úsporám, výrobě nebo přeměně energie. Použij tvrdý papír A3 (můžete psát, lepit, kreslit, rýsovat,...).


Prezentace, sebehodnocení a vzájemné hodnocení

Po skončení každé dvouhodinovky odprezentovaly jednotlivé skupiny výsledky své práce a v rámci sebehodnocení a vzájemného hodnocení si na základě daných kritérií žáci navrhli svoji známku. 
 

Sebehodnocení potvrzené šéfem:

1 Pracoval jsem dle svých nejlepších možností, vhodně jsem komunikoval a respektoval pokyny šéfa.
2 Pracoval jsem, vhodně komunikoval a respektoval pokyny šéfa.
3 Tak nějak napůl se mi dařilo pracovat.
4 Nedělal jsem nic, jen jsem se poflakoval.
5 Nedělal jsem nic a kazil práci ostatním.

Sebehodnocení šéfa potvrzené skupinou:

1 Pracoval jsem dle svých nejlepších možností, vhodně jsem komunikoval a dbal na to, aby všichni pracovali.
2 Dařilo se mi pracovat a podporovat ostatní v práci.
3 Tak nějak napůl se mi dařilo pracovat a podporovat ostatní v práci.
4 Nedělal jsem nic, jen jsem se poflakoval.
5 Nedělal jsem nic a kazil práci ostatním.
 
 


Co se nám podařilo

V závěrečném shrnutí (po skončení všech center) měli žáci odpovědět na tři otázky: Co ses naučil/zjistil nového? Co bylo nejtěžší? Co tě nejvíce zaujalo?
 

Nejednou vyvstala zajímavá diskuze, která odhalila, jak je důležitá komunikace a jak odlišné vnímání situací může ovlivnit hodnocení. 
 

Co se žáci naučili či zjistili? (nejčastější odpovědi na závěrečné shrnutí)

... že vymýšlet vynálezy je těžké
... jak pracovat s časem
... jak funguje aplikace Enermix
... pamatovat si poměr elektráren v %
... že se neumím rozhodovat
... princip fungování větrné elektrárny
... komunikovat se spolužákem
... paroplynové elektrárny se dobře regulují
... lepidlo herkules schne fakt dlouho

A co že bylo nejtěžší?
Vymýšlení inovace, time management a mít trpělivost.
 

Variace

Centra aktivit zkoušíme na 2. stupni i v jiných předmětech např. v přírodopisu či zeměpisu a úspěšně.

Určitě by žáci zvládli toto centrum připravit i pro 8. ročníky.
 


Dobrá rada 

Trpělivost. Další materiály