Zpět

Lesárium

Jak dopadlo první kolo pilotáží?
Lesárium

Zaujala vás v nabídce programů zaměřených na rozvoj podnikavosti a akčnosti žáků simulační hra LESÁRIUM? Přečtěte si postřehy žáků i učitelů z prvních pilotáží, které proběhly v únoru a březnu 2022.

Lesárium je program založený na simulační hře Lesária. Tu v online podobě pro školy a širokou veřejnost sestavil tým odborníků z FSC ČR. Zaměstnanci Lipky v čele s Pavlou Kozumplíkovou hru přetvořili do podoby deskovky nezávislé na počítačích a sestavili ucelený jednodenní výukový program, který žák provede komplikacemi lesního hospodaření.

Jak se žáci cítili v roli lesních hospodářů? Jaké postřehy k sestavenému hernímu programu napsali zapojení učitelé?

Pilotáž proběhla se čtyřmi školními skupinami:
žáci 2.ročníku Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav
žáci 7. ročníku ZŠ Kuřim
žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov
žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí

 

Vybrané postřehy zapojených pedagogů


 

Zdeňka Karberová (Břeclav, SŠ)

Splnila hra vaše očekávání? V čem pro vás byla zajímavá?
  • „Hra předčila moje očekávání. Propojovala různé obory, dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací.“
V čem vidíte smysluplnost hry?
  • „Jedním z důležitých aspektů je, že studenti musí spolupracovat, rozdělit si role. Pro třídního učitele je to jedinečná příležitost vidět studenty z jiného úhlu než v klasické výuce. Hra propojuje informace a znalosti z biologie, ekonomie a zapojuje i sociální aspekt. Dále učí studenty dívat se na danou problematiku v dlouhodobém časovém horizontu a nemyslet jen na svoji generaci a jejich potřeby.“
 

Anděla Trötzmüllerová (Kuřim, ZŠ)

Splnila hra vaše očekávání? V čem pro vás byla zajímavá?
  • „Ano, hra hezky ilustruje situace, které v lese nastávají.“
V čem vidíte smysluplnost hry?
  • „Hra ukazuje reálné situace, učí hospodařit s penězi, nastiňuje řešení ochrany lesa, přibližuje dětem funkce lesa, vysvětluje některé prvky, které děti v lese diví, ale nerozumí jejich funkci (mrtvé stromy, oplocenky, …).“
 

Vendula Sychrová (Drásov, ZŠ)

Splnila hra vaše očekávání? V čem pro vás byla zajímavá?
  • „Pro mě byla hra nad očekávání, a to i v délce trvání. Líbila se mi nutnost přemýšlet na vícero úrovních, způsob přiblížení se skutečnému životu lesa a lesnímu hospodaření.“
V čem vidíte smysluplnost hry?
  • „Žáci si uvědomí nutnost srovnání všech tří typů přínosů (ekonomický – environmentální – sociální), tedy že nejde o to mít co nejvíc peněz nebo bodů na úkor jiné oblasti přínosu. Někteří žáci si uvědomí, že lesní hospodaření je opravdu běh na dlouhou trať, čímž je větší hospodářova zodpovědnost (les nesázím pro svůj užitek, ale pro budoucnost). Hra je dobře využitelná i pro finanční gramotnost.“


Zdenka Hájková (Rájec-Jestřebí, ZŠ)

Splnila hra vaše očekávání? V čem pro vás byla zajímavá?
  • „Splnila, hlavně to bylo aktuální téma, zničené lesy. Zajímavá byla v tom, že šlo o reálnou situaci, nic vymyšleného, tím se učí vážit si lesa, poznají, co to dá za práci se o les starat.“
V čem vidíte smysluplnost hry?
  • „Žáci museli přemýšlet o každém kroku, taktizovat, poučit se z chyb, které třeba udělali v minulém kole. Taky je to vedlo k soutěživosti mezi skupinami, počítání bodů.“
 

Monika Alexová (Rájec-Jestřebí, ZŠ)

Splnila hra vaše očekávání? V čem pro vás byla zajímavá?
  • „Ano, splnila. Jedná se o aktuální téma. Hra byla velmi reálná, žáci, kteří se do hry zabrali, si opravdu mohli naživo představit, že vlastní les, o který se musí starat.“
V čem vidíte smysluplnost hry?
  • „Žákům se přiblíží téma přírody, což je stále více v dnešní době aktuální téma. Uvědomí si, že se o přírodu musíme starat. Naučí se během hry dopředu plánovat, rozhodovat se, spolupracovat v týmu, dělat ústupky, zopakují si matematiku (to dělalo některým žákům velký problém☺), jsou tam i základy finanční gramotnosti. Během hry se mohou poučit ze svých chyb z předešlého kola (vysázet jiné stromy apod.).“

 

Hodnocení hry samotnými žáky

 

ZŠ Kuřim – 7. ročník

Co bylo na hře nejzajímavější, co stojí za zapamatování?
... jak to chodí v lese, hra byla jako v realitě,
... katastrofy, kůrovec, kácení stromů, jejich sázení, rys,
... celá hra se mi zdá jako dobrý nápad, čekala jsem to úplně jiné,
... zapamatovat si všechno,
... komplikovaná matematika,
... spolupráce spoluhráčů.
Pocity, které jsi při hře prožíval/a?
... slova jako vztek, naštvanost, agrese, zmatek, depka, stres, zmatek, úzkost, nechápavost, naštvanost na spoluhráče – musíš zapojit hlavu,
... ale také radost, překvapení, zábava, zajímavost, napětí, štěstí, to, že jsme mohli něco změnit, zodpovědnost, smích, vtip
Co jsi zjistil/a o hospodaření v lese?
... lesnictví je těžké, těžší, než to vypadá,
... stojí to dost peněz,
... staré stromy jsou dobré,
... kůrovec leze na smrky, je nebezpečný, srny taky.

ZŠ Drásov – 6. ročník

Co bylo na hře nejzajímavější, co stojí za zapamatování?
... celá hra je hodně zajímavá, originální a s taktikou,
... jakou práci dá hospodaření s lesem,
... jak jsme sázeli, těžili a aby to bylo v dobrých podmínkách,
... počítání zisků, obchodování,
... zachraňování stromů, nepředvídatelné kalamity,
... hlídání času a zapisování,
... lépe jsem poznal spolužáky.
Pocity, které jsi při hře prožíval/a?
... slova jako stres, únava, strach, nervozita, nervy, soutěživost, zmatek, těžkost, netrpělivost, nuda, těžké, tréma, smutek
... ale také sranda, radost, úžas, napětí, vytíženost, zážitek, zábava, adrenalin, chytrost, zajímavé, důležité, šťastný, smích, vtipný
Co jsi zjistil/a o hospodaření v lese?
... v lese by se měla udržovat rovnováha, zachraňovat stromy je dobré,
... jak hospodařit, kdy kácet, způsoby hospodaření v lese,
... je to zábavné, ale zároveň těžká záležitost, v reálu velká fuška; rozhodně to není taková sranda, jak se zdá,
... peníze jsou důležité, ale moc nevyděláš, ani neproděláš.


ZŠ Rájec-Jestřebí – 6. ročník

Co bylo na hře nejzajímavější, co stojí za zapamatování?
... hodně jsem se dozvěděla – většinou informace, které jsem nevěděla, v tom byla hra originální,
... hospodaření s penězi, události, kůrovec, bodování,
... nikdy jsem nehrál takový druh hry o lese,
... adrenalin.
Pocity, které jsi při hře prožíval/a?
... slova jako vynervování, nejistota, zklamání, trochu nuda, smutek, zmatenost, stres, únava,
... ale také zajímavost, zábava, radost, nadšení, soutěživost, dobrý, v pohodě, smích, uspokojující, hezký, napětí, štěstí, myšlení, potěšení, hospodaření s penězi, přemýšlení.
Co jsi zjistil/a o hospodaření v lese?
... les napadají přemnožené srnky a rys je zahání,
... holoseč a že se stromy kácejí až v určitém věku,
... sazenice stromů něco stojí, neničit les,
... že to není nic lehkého, v reálu dřina, musí se přemýšlet, nese to velkou zodpovědnost.

 U Gymnázia Břeclav zpětná vazba probíhala jiným způsobem, není k dispozici.
 

Další materiály