Zpět

Co bys rád změnil ve svém okolí? Vision board, ZŠ Miroslav

Inspirujte se, jak je možné pracovat s nástěnkou vizí.

Práce s vizí během distanční výuky žáky pokaždé velmi bavila, a proto nebyl vůbec žádný problém položit jim otázku přímo na tělo: "Co bys rád/a změnil/a ve svém blízkém okolí?" Jelikož jsme třída plná ekologů a ochrana životního prostředí nám není vůbec lhostejná, dokázali jsme nad položenou otázkou diskutovat, i přes obrazovky, několik hodin. Byly to především hodiny prvouky a čtenářské gramotnosti, kam daná problematika zasahovala nejvíce.
 
Visionboard_nela.png
Visionboard_verca.pngCíl aktivity

Projekt připravuje hravou formou žáky na to, jak je důležité přemýšlet o své budoucnosti a stanovovat si reálné cíle.

Časová dotace

4 hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

práce se zdroji, kreativita, digitální dovednosti, hledání souvislostí

Než jsme začali tvořit nástěnku vizí

Samotnému kreativnímu tvoření předcházela diskuze se žáky o tom:
  •    Proč právě tuto záležitost bys rád změnil?
  •    Kdo tě inspiroval? Kdo z rodiny ti fandí? 
  •    Má tvůj nápad jen klady a pozitiva, nebo budeš muset překonávat určité překážky?
  •    Bude tvůj nápad něčemu prospěšný?
  •    Co budeš muset udělat pro to, aby se tvůj nápad uskutečnil?
  •    Můžeš se podílet na změně sám anebo budeš nucen požádat o pomoc dospělou osobu?

Jdeme na to

Po motivačním rozhovoru jsme si stanovili nejdříve jednotlivé otázky, které tvořily první stranu vision boardu. Následovala samostatná práce žáků. Měli možnost navzájem spolupracovat, radit se, mohli požádat o radu i názor své rodiče a blízké známé. V jamboardu si mohli navzájem posílat i obrázky, protože měli přístup na stránku svých spolužáků. Každý žák měl na své stránce jamboardu svoji myšlenkovou mapu, do níž zaznamenával své plány, představy, odpovědi na dané otázky, které směřovaly k danému cíli. Vše dokonale doplňovaly i fotografie k jednotlivým krokům. Samozřejmě se mezi žáky našli takoví, kteří měli pouze jednu odpověď a nic víc je už nenapadalo, přesto nic nevzdávali a snažili se přemýšlet dál díky odkazům na netu, na které je upozornili spolužáci. Bylo úžasné sledovat jejich vstřícnost a snahu pomáhat, když viděli své spolužáky tápat.

Co se nám podařilo

Základem tohoto projektu bylo především kritické myšlení žáků a řešení problémů. Stanovit si konkrétní cíle není pro žáky vůbec jednoduché. Vymyslet a kriticky zhodnotit svůj nápad, obhájit si jeho klady a přijmout i rizika bylo pro žáky jedinečnou školou do budoucího života. Velmi přínosná byla i pomoc rodičů, kteří přispěli svojí praktičností. Naopak žáci si často stanovili téměř neuskutečnitelné cíle a museli hodně slevovat ze svých představ, i když mnohdy velmi specifických. Vyzkoušeli si jak cesty inovace, tak kreativního tvoření. Práce na projektu je velmi zaujala. Co na to žáci: „Zjistili jsme, že ne každá změna je jednoduchá. Dokázali jsme si vzájemně pochválit konkrétní nápady. Samozřejmě jsme se zdokonalili v práci na jamboardu, ve vyhledávání a vkládání obrázků na dané téma.“

Dobrá rada

Je dobré pracovat v pohodové atmosféře, žáci musí být s pedagogem sehraní, musí mu plně důvěřovat a nebát se říkat nahlas své názory, diskutovat o nápadech. Pedagog musí své žáky podporovat a umět je správně motivovat, musí jim umět naslouchat a nesmí si prosazovat jen své názory. Není třeba se bát moderních technologií, mnohé z dětí jsou šikovnější, než si dokážeme představit.

Zdroj

Mgr. Jana Pavlů, ZŠ Miroslav, www.zsmiroslav.cz
mai: pavluj@zsmiroslav.cz


Další inspirace

Jakým způsobem lze ještě pracovat s Vision Board - Nástěnkou vizí
 

Další materiály