Zpět

Outdoorový robot Ječov, SPŠ Jedovnice

S robotem do terénu i na soutěž.

 

Rozhodli jsme se zkonstruovat a naprogramovat tříkolého venkovního robota. Robot ze začátku fungoval na dálkové ovládání se systémem GPS a kompasem. Znali jsme tak jeho přesnou polohu. Později plánujeme, že bude autonomní.
 


Škola

Kontakt na P-koordinátora

Cíl aktivity

Sestavit a naprogramovat robota.

Délka aktivity

7 měsíců

Kdo byl zapojený

Žáci naší školy, žáci SPŠ a SOU Uničov.


Co bylo naším záměrem

Tento miniprojekt řeší problém absence robota přizpůsobeného pro jízdu v terénu na obou spolupracujících školách. Díky tomuto projektu se budeme moci zúčastnit soutěží, které se konají ve venkovních prostorách.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Naše týmová práce závisela vždy na sezení celého týmu z obou škol, při kterém jsme si rozdělili úkoly. Díky tomuto rozdělení se účastnili i další žáci z obou škol. Spolupracující školou byla Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov. Tento způsob práce byl sice složitý, ale náš kolektiv si s tím poradil a naše školy se již těší na další spolupráci.

Na našem prvním setkání, které proběhlo na úplném začátku, jsme probrali základní informace, jako je materiál, ze kterého bude robot vyroben, vzhled a co vše má náš robot umět. Další setkání jsme věnovali technickému a fyzickému rozložení robota. Na tomto setkání jsme si určili první úkoly naší práce. Při následujícím sezení jsme již měli podvozek a první verzi ultrazvukového senzoru, jenž měl zamezit srážce s překážkou. Při tomto sezení jsme robota upravili na dálkové ovládání.

Při posledním setkání jsme seskládali celého robota. S tímto přišly první vážné komplikace. Tým se rozdělil na tři části, jedna měla za úkol zprovoznit GPS, druhá dokončit programy a poslední vyřešit konstrukční nedostatky. Se všemi těmito problémy jsme se utkali a byli připraveni na soutěž.

Poslední aktivitou projektu byla účast na soutěži Robotem rovně v Písku.


Z čeho nemít zbytečné obavy

Je třeba důvěřovat žákům, že to zvládnou. Pokud vyvstane problém, není třeba se bát, že si s tím žáci neporadí a nebudou hledat řešení, jak projekt dotáhnout do konce.


Na co jsme pyšní

Povedlo se zúčastnit mezinárodní venkovní soutěže Robotem také v Písku.

Velkým úspěchem bylo postavení náhradních robotů den a noc před vlastními soutěžemi. Žáci se nevzdali a na poslední chvíli postavili dokonce dva náhradní roboty.


Co bylo oproti plánu jinak

Původním plánem bylo, že se robot bude sám vyhýbat překážkám za pomoci sonaru. Bohužel to zatím bylo nad naše síly, tak se pouze zastavoval. Ovšem tuto funkci mu ještě dokončíme. Nepodařilo se nám správně doladit ovládání motorů. Z tohoto důvodu byli narychlo před soutěží postaveni dva náhradní roboti, se kterými jsme se soutěže zúčastnili. Původně jsme se chtěli setkat v daných intervalech, což nakonec nebylo možné z důvodu rozdílných aktivit jednotlivých členů.


Co bychom příště udělali jinak

Je dobré začít plánovat dopředu a více koordinovat spolupráci žáků.


Co jsme se naučili

Velkým přínosem byla možnost zkoušek nových způsobů programování a řešení konstrukčních problémů.
Zezačátku jsme měli problém s komunikací a fungování týmu. Nakonec se nám podařilo najít správný způsob a myslím, že tato zkušenost nám dala hodně do budoucna.

Hlavním přínosem byla týmová spolupráce ve škole, ale hlavně mezi oběma spolupracujícími školami. Velký posun vidím i v plánování a organizaci času, se kterým měli žáci ze začátku značné problémy.


Propagace

O našem projektu se veřejnost mohla dozvědět ze stránek našich škol a jejich facebookových profilů. Zde byly vidět fotky naší práce a pár řádků o dění okolo projektu.
 

 

Další materiály