Zpět

Práce s LED diodami, ZŠ T.G.M. Čejkovice

Zapojování elektrických obvodů a podpora logického myšlení.
 P-koordinátor

Cíl aktivity

Žáci museli správně zapojit různé druhy elektrických obvodů za použití LED diod, prakticky aplikovat získané vědomosti.

Cílová skupina

8. ročník

Časová dotace

1 vyučovací hodina

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Logické myšlení

Pomůcky

LED diody, rezistor, vodiče ( krokosvorky), zdroj napětí.
 

Než jsme začali tvořit

Proběhlo představení učiva, práce s LED diodou a její význam v dnešním životě. Způsob využití a zásady správného zapojení. Při bližším probírání tohoto tématu, měli žáci problém s pochopením fungování LED diod a jejich zapojením. 
 

Jdeme na to

Žáci se rozdělili do dvojic a jejich úkolem bylo správně zapojit několik elektrických obvodů s pomůcek, které měli k dispozici.  
 


Co se nám podařilo


Po úvodních nezdarech, kdy k velkému překvapení několika žáků jejich LED dioda nesvítí, bylo možno sledovat, jak nad problematikou začínají přemýšlet a postupně se dostávají ke správnému řešení.
 

V několika případech si ověřili pokusem, že při špatném zapojení a vynechání např. rezistoru mohou LED diodu zcela zničit. Na konci hodiny dokázala každá skupina bez problémů zapojit elektrický obvod. Díky této aktivitě můžeme dále navázat složitějším učivem. 

 
 

 
 

Další materiály