Zpět

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI Vidění a vyhledávání příležitostí

Naučte žáky používat fantazii, vidět příležitosti a tvořit z nich hodnoty.

Poskytujeme žákům a studentům dostatek času a prostoru k vytváření hodnot pro ostatní? Žáci umí dobře odhalit i uchopit příležitosti. Také rádi zlepšují své okolí a pečují o svou komunitu. Schopnost odhalit příležitosti znamená: umět naslouchat potřebám druhých, dívat se na svět, který nás obklopuje, vytvářet spojení mezi různými věcmi, vytvářet příležitost k rozvoji, analyzovat kontext, na který se díváme, a lépe mu porozumět. Níže uvedené aktivity umožní vám i vašim žákům hledat příležitosti a navrhovat změny.
 
 

 

První oblast podnikavosti

NÁPADY a PŘÍLEŽITOSTI

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vidění a vyhledávání příležitostí

Tvořivost - kreativita

Vize

Zhodnocení nápadů

Etické a udržitelné myšlení

 

Chodit v botách někoho jiného

 • Rozdělte žáky do skupin.
 • Pojmenujte každou skupinu jako „osobnost“ (slavnou osobnost nebo zástupce určité profese či turistu atd.).
 • Nechte žáky popsat typický den v životě této „osobnosti“. Mohou se zaměřit na detaily (jak osoba vstává, snídá, využívá dopravu atd.).
 • Vyzvěte žáky, aby si zaznamenali možné problémy, kterým „osobnost“ během dne čelí.
 • Můžete přiřadit různé „osobnosti“ různým skupinám nebo všem skupinám zadat stejnou „osobnost“.

Povzbuďte skupiny, aby hledaly možná řešení problémů, s nimiž se „osobnost“ může setkat.
 


Jaké to je být kočkou?

Uveďte žáky do neznámé situace, ať vidí svět z jiné perspektivy a zahlédnou možné příležitosti, které se v něm nachází. Jaké to je být jinou osobou nebo zvířetem? Požádejte žáky, aby si představili, že se proměnili v kočku.

Zkuste se zamyslet nad tím, jaké to je být kočkou:
 • Co vidí kočky?
 • Co upoutá jejich pozornost v místnosti?
 • Co je napadne jako první?
 • Existují nějaké potřeby, které kočky mají?
 • Existují nějaké problémy, kterým čelí?

Nechte žáky, aby si sami sebe představili i v jiných rolích. Požádejte je o úvahu, jak by mohli pomoci vyřešit problémy nebo uspokojit potřeby.

.


Veďte si Deník příležitostí

Problémy neexistují, existují pouze příležitosti! Pro každý problém existuje několik různých řešení. A každé z těchto řešení představuje hodnotu pro ty, kterých se daný problém dotýká. Je užitečné chválit děti za to, že poukazují na malé problémy nebo překážky, které jim působí nesnáze.
 
 • Motivujte žáky, aby věnovali pozornost problémům a stížnostem svých rodičů, přátel nebo jiných lidí a zapisovali si jakékoli špatné zkušenosti do deníku.
 • Uspořádejte „Hodinu návrhů“ a zkuste pomocí brainstormingu navrhnout a diskutovat o možných řešeních problémů.
 
Pokud se žáci zaměří na pozitivní řešení místo zaměření na problémy, naučí se přicházet s hodnotnými nápady, které se jednoho dne mohou stát skutečností.

Navíc si budou umět i tváří v tvář problémům uchovávat pozitivní myšlení.
 
 
 

QR kódová výzva

Rozmístěte QR kódy do různých míst školy: do knihovny, do kavárny, na chodby. Každý kód obsahuje nějakou výzvu pro žáky, například aby navrhli inovativní způsoby využívání těchto prostor nebo napsali, jak by stávající využívání vylepšili. Ptejte se jich, co by udělali, kdyby škola byla jejich.
 
Prostřednictvím QR kódu mohou sdílet své názory. Například: u vchodu do školy se jich kód ptá, jak by zlepšili příchod žáků do školy. Otázka je přiměje zaměřit pozornost na problémy týkající se vstupu do školy (možná příliš mnoho žáků přichází současně, možná je chodba příliš malá, chodník je kluzký nebo před školou není dostatek parkovacích míst).

Pozorováním situace a navrhováním řešení se učí identifikovat potřeby vycházející z jejich známého prostředí a zpozorovat příležitosti ke změně.
 
 

.

Krabička návrhů

Umístěte do školy nebo třídy „Krabičku návrhů“ a požádejte žáky, aby psali nápady na zlepšení školního prostředí. Povzbuzujte je, aby navrhli klidně i drobnou změnu, která by pomohla udělat ze třídy a školy příjemnější místo k pobytu. Věnujte návrhům dostatečnou pozornost. Pokud je to možné, vyzvěte žáky, aby některé návrhy více rozpracovali a podpořili je.

 

 

Problémy ve zprávách

 • Rozdělte žáky do skupin.
 • Rozdejte jim časopisy a noviny. Mohou se zaměřit na konkrétní téma, o kterém se chcete učit.
 • Požádejte je, aby našli články o problémech místní komunity, o nehodách, neštěstí apod.
 • Sdílejte nápady, proč se stalo to, co se stalo atd. Požádejte žáky, aby navrhli řešení „Jak by se podobným problémům dalo předcházet?“

 Jděte ven a zkoumejte

 • Vezměte žáky na procházku do okolí školy nebo jinam.
 • Požádejte je, aby věnovali pozornost tomu, co na daných místech je a co by tam mělo být, ale chybí.
 • Nechte je vytvořit dotazníky a klást lidem kolem sebe otázky.
 • Mohou se ptát nakupujících, turistů či kolemjdoucích např. na to: co by potřebovali, zda jsou spokojeni, co by si rádi koupili, ale zatím to není k dispozici atd.

Další materiály