Zpět

Hledáme, co prodáme, ZŠ Tišnov, Smíškova

Během dvou hodin může vzniknout na základě skupinové práce produkt hodný prodeje.P-koordinátorka

Eva Skočíková, ZŠ Tišnov, Smíškova

Cíl aktivity

Rozvíjet kreativitu, komunikační a prezentační dovednosti, umění “se prodat”.

Cílová skupina

8. ročník

Časová dotace

90 min

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, komunikace, rozdělení rolí, práce na silných stránkách, spolupráce.
 


Než jsme začali tvořit

Žákům byla aktivita vysvětlena. Zadáním bylo vytvořit ve skupině produkt nebo službu, kterou budou žáci nabízet.
 

Měli se zamyslet nad tím, po jakém produktu nebo službě bude poptávka, zda spatřují v nějaké oblasti „díru na trhu“, kterou by mohli zaplnit.
 


Jdeme na to

  • Žáci byli rozděleni do skupin a měli se domluvit na tom, co budou nabízet a proč.
  • Po brainstormingu nápadů měli vybrat jeden, na kterém se jako skupina shodnou a uvést jeho přidanou hodnotu, cenu a způsob, jakým budou produkt/službu nabízet na trhu.
  • Vše mělo být zachyceno na plakátě, letáku nebo v prezentaci.
  • Poté své produkty/služby prezentovali ostatním.
  • Jakmile odprezentovaly všechny skupiny, žáci dávali hlasy těm skupinám/produktům, které je nejvíce zaujaly.
 


Co se nám podařilo

Žáci překvapili svou kreativitou a vervou, s jakou se do aktivity pustili. Byla patrná soutěživost a snaha představit produkt co nejlépe.
 


Podněty pro reflexi žáků 

Žáci by mohli následně reálně produkt nabídnout na některé ze školních akcí pro veřejnost. Aktivita by se tak propojila i s finanční gramotností: potřeba spočítat náklady, promyslet cenu práce a stanovit výslednou cenu za produkt.
 

Další materiály